Про затвердження кошторисної частини проектної документації по дефектному акту

Рішення №
327/2

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И  Й         К О М І Т Е Т

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

«  19»  липня 2016 року                                                                                    № 327/2

місто Буча

Про затвердження кошторисної частини

проектної документації по дефектному

акту « Капітальний ремонт покрівлі

житлового будинку по вул. Склозаводська, 3

(2 секція, по осях 4-5) у м. Буча Київської області »

 

Розглянувши кошторисну частину проектної документації по дефектному акту на «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Склозаводська, 3             (2 секція, по осях 4-5) у м. Буча Київської області», розроблену                                   ТОВ «Укрспецгідроізоляція», та позитивний експертний звіт № 10-0521-16/П/КД      від 02.07.2016р., виданий філією ДП «Укрдержекспертиза» у Київській області, з метою  забезпечення енергозбереження та теплозбереження будинків комунальної власності міста Буча та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити кошторисну частину проектної документації по дефектному акту «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Склозаводська, 3 (2 секція, по осях 4-5) у м. Буча Київської області», з наступними показниками:

 

Найменування показників

Од. виміру

Показники

Загальна кошторисна вартість

тис. грн

1433,370

В т.ч. будівельно-монтажні роботи

тис. грн

1152,251

інші витрати

тис. грн

281,119

2. Виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Склозаводська, 3 (2 секція, по осях 4-5) у м. Буча Київської області доручити ліцензованій організації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови, О.П.Смолькіна.

 

Міський голова                                                                                  А.П. Федорук

Керуючий справами                                                                           Г.В. Сурай

Погоджено:

 

Заступник міського голови                                                                О.П. Смолькін

Завідувач  юридичним відділом                                                        Т.О. Шаправський

Подання:

 

В.о. директора КП «Бучабудзамовник»                                              А.М. Косякевич