Про затвердження кошторисної частини проектної документації « Капітальний ремонт тротуарних доріжок по вул. Яблунська ( від №21 до залізниці)

Рішення №
120/10

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И  Й         К О М І Т Е Т
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

«  21»  березня 2017 року                                                                          №  120/10_

місто Буча

 

Про затвердження кошторисної частини

проектної документації « Капітальний ремонт

тротуарних доріжок по вул. Яблунська ( від №21 до

залізниці) в місті Буча Київської області»

 

Розглянувши кошторисну частину проектної документації робочого проекту «Капітальний ремонт тротуарних доріжок по вул. Яблунська (від №21 до залізниці) в місті Буча Київської області», розробленого ПП «РЕСУРС ПРОЕКТ» та позитивний експертний звіт № 6063 від 21 березня 2017р., виданий Білоцерківським філіалом ДП «НДІпроектреконструкція», з метою відновлення транспортно-експлуатаційних якостей вулично-дорожньої мережі міста Буча, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет

 

ВИРІШИВ:

 

1.  Затвердити кошторисну частину проектної документації  «Капітальний ремонт тротуарних доріжок по вул. Яблунська (від №21 до залізниці) в місті Буча Київської області» з наступними показниками:

 

 

Найменування показників Од. виміру Показники
Загальна кошторисна вартість тис. грн. 1381,763
У т.ч. будівельно-монтажні роботи тис. грн. 1111,626
Інші витрати тис. грн. 270,137

 

 

2.      Виконання робіт по капітальному ремонту тротуарних доріжок по вул. Яблунська (від №21 до залізниці) в місті Буча Київської області доручити ліцензованій організації.

3.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на директора КП «Бучабудзамовник», Демченко С.А.

 

 

Міський голова                                                                                 А.П. Федорук

Керуючий справами                                                                          О.М.Михайлюк

Погоджено:

 

Завідувач  юридичним відділом                                                       Т.О. Шаправський

Подання:

 

Директор  КП «Бучабудзамовник»                                                     С.А. Демченко