Про затвердження кошторисної частини проектної документації «Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі Бучанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №3 по вул.Вокзальна,46а

Рішення №
120/9

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И  Й         К О М І Т Е Т
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

«  21»  березня 2017 року                                                                          №  120/9_

місто Буча

Про затвердження кошторисної частини

проектної документації  «Капітальний

ремонт щодо покращення енергозбереження

будівлі Бучанської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступеня №3 по вул.Вокзальна,46а

в м. Буча Київської області»

 

Розглянувши кошторисну частину проектної документації по робочому проекту «Капітальний ремонт щодо  покращення енергозбереження  будівлі Бучанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №3 по вул.Вокзальна,46а  в м. Буча Київської області», розроблену товариством з обмеженою відповідальністю «УКРЖИТЛОПРОЕКТ», позитивний експертний звіт № 0084-4241-17/УЕБ від 01.03.2017р., виданий ТОВ «Укрекспертиза в будівництві», з метою  забезпечення енергозбереження, теплозбереження та покращення існуючого стану будівлі закладу освіти міста Буча, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Бучанської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.  Затвердити кошторисну частину проектної документації по робочому проекту «Капітальний ремонт щодо  покращення енергозбереження  будівлі Бучанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №3 по вул.Вокзальна,46а  в м. Буча Київської області» з наступними показниками:

 

 

Найменування показників Од. виміру Показники
Загальна кошторисна вартість тис. грн. 7582,320
У т.ч. будівельно-монтажні роботи тис. грн. 6004,699

Інші витрати

тис. грн. 313,901
ПДВ тис. грн. 1263,720

 

 

2.Виконання робіт по капітальному ремонту щодо  покращення енергозбереження  будівлі Бучанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №3 по вул.Вокзальна,46а  в м. Буча Київської області доручити ліцензованій організації.

 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на директора КП «Бучабудзамовник», Демченко С.А.

 

Міський голова                                                                                 А.П. Федорук

Керуючий справами                                                                          О.М.Михайлюк

Погоджено:

 

Завідувач  юридичним відділом                                                       Т.О. Шаправський

Подання:

 

 

Директор  КП «Бучабудзамовник»                                                     С.А. Демченко