Про затвердження кошторисної частини проектної документації «Капітальний ремонт проїзжої частини дороги комунальної власності по вул.Вокзальній (від вул.Яблунська до вул.Суворова)

Рішення №
120/2

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И  Й         К О М І Т Е Т
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

«  21»  березня 2017 року                                                                          №  120/2_

місто Буча

 

Про затвердження кошторисної частини

проектної документації «Капітальний

ремонт проїзжої частини дороги комунальної

власності по вул.Вокзальній

(від вул.Яблунська до вул.Суворова)

в м. Буча Київської області»

 

Розглянувши кошторисну частину проектної документації «Капітальний ремонт проїзжої частини дороги комунальної власності по вул.Вокзальній (від вул.Яблунська до    вул.Суворова) в м. Буча Київської області», розроблену на основі дефектного акту інженером - проектувальником Степаненко С.О., кваліфікаційний сертифікат серії    АР №002922 від 31.08.2012р., позитивний експертний звіт № 04-0170/17 від 20.03.2017р., виданий Державним підприємством «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ», з метою відновлення транспортно-експлуатаційних якостей вулично-дорожньої мережі міста Буча, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет

 

ВИРІШИВ:

 

1.  Затвердити кошторисну частину проектної документації  «Капітальний ремонт проїзжої частини дороги комунальної власності по вул.Вокзальній (від вул.Яблунська до    вул.Суворова)  в м. Буча Київської області» з наступними показниками:

 

 

Найменування показників Од. виміру Показники
Загальна кошторисна вартість тис. грн. 1153,507
У т.ч. будівельно-монтажні роботи тис. грн. 933,012
Інші витрати тис. грн. 220,495

2. Виконання робіт по капітальному ремонту проїзжої частини дороги комунальної власності по вул.Вокзальній (від вул.Яблунська до    вул.Суворова) в м. Буча Київської області доручити ліцензованій організації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на директора КП «Бучабудзамовник», Демченко С.А.

 

Міський голова                                                                                 А.П. Федорук

Керуючий справами                                                                          О.М.Михайлюк

Погоджено:

 

Завідувач  юридичним відділом                                                       Т.О. Шаправський

Подання:

 

Директор  КП «Бучабудзамовник»                                                     С.А. Демченко