Про затвердження кошторисної частини проектної документації «Капітальний ремонт будівлі навчально-виховного комплексу «Берізка»

Рішення №
106

[TSIGN]

 

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И  Й         К О М І Т Е Т
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

«   22  »   березня_2016 року                                                                                    № 106

Про затвердження кошторисної частини проектної

документації «Капітальний ремонт будівлі

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітньої школи

І- ступеня – дошкільного навчального закладу «Берізка»

по вул. Яблунській,13 в м.Буча Київської області

(І-черга - заміна покриття даху)»

 

Розглянувши кошторисну частину проектної документації по дефектному акту «Капітальний ремонт будівлі навчально-виховного комплексу «Загальноосвітньої школи І- ступеня – дошкільного навчального закладу «Берізка» по вул.Яблунській,13 в м.Буча Київської області (І-черга - заміна покриття даху)», розробленого інженером – кошторисником Шпаковою В.В., кваліфікаційний сертифікат серія АР №011164 від 03.07.2015р,  позитивний експертний звіт № 0126-3781-16/УЕБ від 21 березня 2016р., виданий ТОВ «Укрекспертиза в будівництві», з метою  забезпечення енергозбереження, теплозбереження та покращення існуючого стану закладу освіти міста Бучи, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет

 

ВИРІШИВ:

 

1.Затвердити проектно-кошторисну документацію проекту «Капітальний ремонт будівлі навчально-виховного комплексу «Загальноосвітньої школи І-ступеня – дошкільного навчального закладу « Берізка» по вул.Яблунській,13 в м.Буча Київської області (І-черга - заміна покриття даху)» з наступними показниками:

 

Найменування показників Од. виміру Показники
Загальна кошторисна вартість тис.грн 1 461,48516
В т.ч. будівельно-монтажні роботи тис.грн 1 176,83907
інші витрати тис.грн 284,64609

 

2.Виконання робіт по капітальному ремонту будівлі навчально-виховного комплексу «Загальноосвітньої школи І ступеня – дошкільного навчального закладу «Берізка» по вул.Яблунській,13 в м.Буча Київської області (І-черга - заміна покриття даху) доручити ліцензованій організації.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з економічних питань, Смолькіна О.П.

 

Міський голова                                         А.П.Федорук

Керуючий справами                                  Г.В.Сурай

 

Погоджено:

 

Заступник міського голови                       О.П.Смолькін

Завідувач  юридичним відділом               Т.О.Шаправський

 

Подання:

 

Директор КП «Бучабудзамовник»             С.А.Демченко