Про затвердження кошторисної частини проектної документації «Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу №2 «Горобинка»

Рішення №
105

[TSIGN]

 

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И  Й         К О М І Т Е Т
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

«  22   »   березня_2016 року                                                                                    № 105

Про затвердження кошторисної частини проектної

документації «Капітальний ремонт будівлі дошкільного

навчального закладу №2 «Горобинка» по пров. Героїв Майдану,20-а

в м.Буча Київської області (утеплення фасадів)»

 

Розглянувши кошторисну частину проектної документації по дефектному акту «Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу №2 «Горобинка» по пров.Героїв Майдану,20-а в м.Буча Київської області (утеплення фасадів) », розробленого інженером – кошторисником Шпаковою В.В., кваліфікаційний сертифікат серія АР №011164 від 03.07.2015р,  позитивний експертний звіт № 0115-3781-16/УЕБ від 14 березня 2016р., виданий ТОВ «Укрекспертиза в будівництві», з метою  забезпечення енергозбереження, теплозбереження та покращення існуючого стану закладу освіти міста Бучи, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет

 

ВИРІШИВ:

 

1.Затвердити проектно-кошторисну документацію проекту «Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу №2 по пров.Героїв Майдану,20-а в м.Буча Київської області» з наступними показниками:

 

Найменування показників Од. виміру Показники
Загальна кошторисна вартість

тис.грн

1105,6367

В т.ч. будівельно-монтажні роботи

тис.грн 887,470
інші витрати тис.грн 218,1667

 

2.Виконання робіт по капітальному ремонту будівлі дошкільного навчального закладу №2 «Горобинка» по пров.Героїв Майдану,20-а в м.Буча Київської області (утеплення фасадів) доручити ліцензованій організації.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з економічних питань, Смолькіна О.П.

 

Міський голова                                              А.П.Федорук

Керуючий справами                                       Г.В.Сурай

 

Погоджено:

 

Заступник міського голови                            О.П.Смолькін

Завідувач  юридичним відділом                    Т.О.Шаправський

 

Подання:

 

Директор КП «Бучабудзамовник»                  С.А.Демченко