Про застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі

Рішення №
970 - 22 - VІI

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

(позачергова)

 

Р  І   Ш   Е   Н   Н   Я

 

« 15 »  грудня  2016 р.                                                                                 №  970 - 22 –VІI

 

Про застосування програмно-цільового методу

в бюджетному процесі

 

            Заслухавши інформацію начальника фінансового управління Бучанської міської ради щодо застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі та відповідно до пункту 1 статті 20 та пункту 18 прикінцевих та перехідних положень  Бюджетного кодексу України, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

 

            ВИРІШИЛА:

 

1.Запровадити застосування програмно-цільового методу бюджетування починаючи зі складання проекту бюджету м. Бучі на 2017 рік.

2.Затвердити інструкцію з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету м. Бучі на 2017 рік з використанням програмно-цільового методу (додаток №1).

3.Керівникам бюджетних установ:

            - призначити осіб, відповідальних за впровадження програмно-цільового методу формування бюджету на всіх його етапах,

- відповідно до затвердженого переліку бюджетних Програм забезпечити складання бюджетних запитів з розподілом всіх ресурсів, необхідних для виконання кожної конкретної Програми, розрахувати їх вартісну оцінку і привести у відповідність до можливостей бюджету,

- забезпечити в установлені терміни складання Паспортів бюджетних програм з визначенням мети, завдання, напрямків використання бюджетних коштів та результативних показників, своєчасне внесення змін до них у визначених нормами чинного законодавства випадках,

- в ході виконання Програм систематично проводити аналіз ефективності досягнення стратегічних цілей і завдань шляхом мінімізації грошових та матеріальних затрат по кожній бюджетній Програмі та в установлені терміни звітувати про її  виконання до фінансового управління.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального господарства, бюджету, фінансів та інвестування.

 

                 Міський голова                                                 А.П.Федорук