Про залучення коштів пайових внесків на реконструкцію (добудову) приміщень початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 по вул. Вокзальна, 46-А, в м. Буча

Рішення №
640-15-VII

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ    СЬОМОГО    СКЛИКАННЯ

 

Р  І   Ш   Е   Н   Н   Я

 

 

« 28 »   липня   2016 року                                                                            № 640-15-VII

                                      

Про залучення коштів пайових внесків

на реконструкцію (добудову) приміщень початкових

класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3

по вул. Вокзальна, 46-А, в м. Буча

 

Розглянувши звернення Мартинюка О.О. щодо можливості реконструкції (добудови) приміщень початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 по вул. Вокзальна, 46-А, в м. Буча за рахунок коштів пайових внесків за договором пайової участі у розвитку інфраструктури міста Буча № 104 від 10.06.2016, укладеним між Бучанською міською радою та Мартинюком О.О.,  враховуючи рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради № 308 від 14.06.2015 року «Про розгляд питання щодо реконструкції (добудови) приміщень початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 по вул. Вокзальна, 46-А в м. Буча на 270 учнівських місць», враховуючи ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», п.п. 5.5. Порядку сплати пайової участі замовника у розвитку інфраструктури м. Буча», затвердженого рішенням Бучанської міської ради № 609-23 від 29.03.2012 р. зі змінами та доповненнями,  керуючись  ст.ст. 25, 26, п.п. 5 п. «а» ч.1 ст. 28, п.п.1 п. «а» ч.1 ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати дозвіл Мартинюку Олексію Олександровичу на залучення коштів пайових внесків за договором № 104 від 10.06.2016 на реконструкції (добудови) приміщень початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 по вул. Вокзальна, 46-А в м. Буча на 270 учнівських місць.
3. Після виконання зазначених в п.1 даного рішення Мартинюком О.О.  робіт, акти їх виконання, виконавчу та технічну документацію передати КП «Буча-будзамовник» для перевірки відповідності обсягу виконаних робіт проектам, технічним умовам та нормативам.
4. Контроль за відповідністю обсягів виконаних робіт проектам, технічним умовам та нормативам покласти на КП «Бучабудзамовник».
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального господарства, бюджету, фінансів та інвестування.

           

Секретар ради                                                  В.П.Олексюк