Про забезпечення гарячим харчуванням учнів 1-11 класів пільгових категорій загальноосвітніх навчальних закладів міста

Рішення №
42

БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

(позачергове засідання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

« 27 » січня 2016 року                                                                                                                           № 42

 

Про забезпечення гарячим харчуванням учнів

1-11 класів пільгових категорій загальноосвітніх

навчальних закладів міста

 

Заслухавши інформацію начальника відділу освіти Бучанської міської ради, Цимбала О.І., щодо забезпечення гарячим харчуванням учнів в загальноосвітніх навчальних закладах, згідно Закону України «Про загальну середню освіту» зі змінами та доповненнями, Закону України «Про охорону дитинства» зі змінами та доповненнями, «Програми розвитку системи освіти м. Буча на 2016-2017 рр.» зі змінами та доповненнями, Бучанської міської програми «З турботою про кожного» зі змінами та доповненнями, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Бучанської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Встановити з 01.02.2016 року для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з числа пільгових категорій вартість надання послуг з харчування одного учня на день 19,00 грн. 100% за рахунок коштів місцевого бюджету.

2. Забезпечити безкоштовним харчуванням учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах; учнів, батьки яких загинули в зоні проведення АТО; учнів, батьки яких мобілізовані – на час їх перебування в зоні проведення АТО.

3. Забезпечити безкоштовним харчуванням учнів 1 – 4 класів з числа дітей-інвалідів, дітей, із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

4. Відділу освіти Бучанської міської ради проводити видатки на забезпечення харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста в межах затверджених бюджетних призначень.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з соціально-гуманітарних питань, Л.А.Матюшенко 

 

Міський голова

А.П. Федорук

Керуючий справами

Г.В.Сурай

Погоджено:

 

Заступник міського голови

Л.А. Матюшенко

Начальника фінансового управління

Т.А. Сімон

Завідувач юридичним відділом

І.В.Недашківська

Подання:

 

Начальник відділу освіти

О.І.Цимбал