Про виконання бюджету міста Буча за І квартал 2016 року

Рішення №
452 -11-VII

 

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

« 26 » _травня     2015 року                                                                              №   452   -11-VII

 

 

Про виконання бюджету  міста

 Буча за І квартал 2016 року

 

             Розглянувши та обговоривши звіт начальника фінансового управління, Сімон Т.А., про виконання бюджету міста Буча за І квартал 2016 року, відповідно до пункту статті 80 Бюджетного кодексу України (зі змінами), керуючись п. 23  ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити  звіт про виконання бюджету міста Буча  за І квартал 2016 року по доходах у сумі: 63 439 136,56 грн.(шістдесят три мільйони чотириста тридцять дев'ять тисяч сто тридцять шість грн. 56 коп.), у тому числі  по видатках у сумі – 48 400 732,04 грн. (сорок вісім мільйонів чотириста  тисяч сімсот тридцять дві гривні 04 коп.) :

1.1. По загальному фонду бюджету міста Буча за І квартал 2016  року по доходах у сумі – 57 507 318,28 грн. (п'ятдесят сім  мільйонів  п'ятсот сім тисяч триста вісімнадцять гривень 28 коп.), по видатках у сумі – 42 374 314,50 грн. (сорок два мільйона  триста сімдесят чотири тисячі триста чотирнадцять  гривень 50 коп.)

1.2. По  спеціальному  фонду  бюджету  міста  Буча за І квартал 2016 року по доходах у сумі – 5 951 818,28грн. (п'ять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча вісімсот вісімнадцять грн. 28 коп.), по видатках у сумі – 6 026 417,54  грн. (шість мільйонів двадцять шість тисяч чотириста сімнадцять гривень 54 коп.).

2. 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального господарства, бюджету, фінансів та інвестування.

 

 

 

 

Секретар ради                                                                             В.П.Олексюк