Про виконання бюджету міста Буча за І квартал 2016 року

Рішення №
225

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И  Й         К О М І Т Е Т

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

« 17  » _травня     2015 року                                                                                    № 225

 

Про виконаннябюджету  міста

Буча за І квартал 2016 року

 

            Розглянувши та обговоривши звіт начальника фінансового управління, Сімон Т.А., про виконання бюджету міста Буча за І квартал 2016 року, відповідно до пункту статті 80 Бюджетного кодексу України (зі змінами), керуючись п. 23  ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” , виконавчий комітет Бучанської міської ради

 

ВИРІШИВ:

1.Винести на розгляд сесії Бучанської міської ради   звіт про виконання бюджету міста Буча за І квартал 2016 року по доходах у сумі: 63 439 136,56                   грн.(шістдесят тримільйони чотириста тридцять дев'ять   тисяч  сто тридцять шість гривень 56  коп.), по видатках у сумі –  48 400 732,04 грн. (сорок вісім мільйонів чотириста  тисяч  сімсот тридцять дві  гривні 04 коп.) у тому числі:

1.1. По загальному фонду бюджету міста Буча за І квартал 2016 року по доходах у сумі –  57 507 318,28грн. (п'ятдесятсім  мільйонів  п'ятсот сім тисяч триста вісімнадцять грн. 28 коп.), по видатках у сумі – 42 374 314,50 грн. (сорок два  мільйона триста сімдесят чотири тисячі  триста чотирнадцять гривень 50 коп.)

1.2. По  спеціальному  фонду  бюджету  міста  Буча за І квартал 2016 року по доходах у сумі – 5 951 818,28грн.(п'ятьмільйонів  дев'ятсот п'ятдесят одна  тисяча  вісімсот вісімнадцять гривень 28 коп.), по видатках у сумі –  6 026 417,54 грн. (шість мільйонів двадцять шість тисяч  чотириста сімнадцять  гривень 54  коп.).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови  Я.В. Добрянського.

 

Міський голова                                                                                   А.П.Федорук
 
Керуючий  справами                                                                        Г.В.Сурай
 
ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувача юридичним  відділом                                                  Т.О.Шаправський
 

Подання :

Начальника фінансового управління                                                Т.А.Сімон