Про виконання бюджету міста Буча за 9 місяців 2015 року

Рішення №
439

 

БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

« 17 » листопада 2015 року                                                                                                                                               № 439

 

Про виконання бюджету міста

Буча за 9 місяців 2015 року

 

Розглянувши та обговоривши звіт в.о начальника фінансового управління, Якубенко С.В., про виконання бюджету міста Буча за 9 місяців 2015 року, відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України (зі змінами), керуючись п. 23 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Бучанської міської ради

 

ВИРІШИВ:

1. Винести на розгляд сесії Бучанської міської ради звіт про виконання бюджету міста Буча за 9 місяців 2015 року по доходах у сумі: 133 227 574,92 грн.(сто тридцять три мільйони двісті двадцять сім тисяч п'ятсот сімдесят чотири грн. 92 коп .), по видатках у сумі – 134 838 536,06 грн. (сто тридцять чотири мільйони вісімсот тридцять вісім тисяч п'ятсот тридцять шість грн. 06коп.) у тому числі :

1.1. По загальному фонду бюджету міста Буча за 9 місяців 2015 року по доходах у сумі – 124 766 823,93грн. ( сто двадцять чотири мільйони сімсот шістдесят шість тисяч вісімсот двадцять три грн. 93коп.), по видатках у сумі – 103 790 753,25грн.( сто три мільйони сімсот дев'яносто тисяч сімсот п'ятдесят три грн. 25 коп).

1.2. По спеціальному фонду бюджету міста Буча за 9 місяців 2015 року по доходах у сумі – 8 460 750,99грн ( вісім мільйонів чотириста шістдесят тисяч сімсот п'ятдесят грн. 99коп .), по видатках у сумі – 31 047 782,81 грн. ( тридцять один мільйон сорок сім тисяч сімсот вісімдесят дві грн. 81 коп.).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з економічних питань, Смолькіна О.П.

 

 

В.о. міського голови

Л.А.Матюшенко

Керуючий справами

Г.В.Сурай

Погоджено:

 

Завідувач юридичним відділом

І.В.Недашківська

Подання:

 

В.о.начальника фінансового управління

С.В.Якубенко