Про виконання бюджету міста Буча за 2016 рік

Рішення №
43

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И  Й         К О М І Т Е Т

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

«21»  лютого  2017 року                                                                                        № 43

 

Про виконання бюджету  міста

 Буча за 2016 рік

 

            Розглянувши та обговоривши звіт начальника фінансового управління, Сімон Т.А., про виконання бюджету міста Буча за 2016 рік, відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України (зі змінами), керуючись п. 23  ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” , виконавчий комітет Бучанської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Винести на розгляд сесії Бучанської міської ради   звіт про виконання бюджету міста Буча за 2016 рік по доходах у сумі: - 269 270 244,68 грн.(двісті шістдесят дев'ять мільйонів двісті сімдесят тисяч двісті сорок чотири грн 68 коп.), у тому числі  по видатках у сумі – 248 296 622,37 грн. (двісті сорок вісім мільйонів двісті дев'яносто шість тисяч шістсот двадцять дві грн 37 коп.).

1.1. По загальному фонду бюджету міста Буча за 2016 рік по доходах у сумі –250 571 910,21 грн. (двісті п'ятдесят мільйонів п'ятсот сімдесят одна тисяча дев'ятсот десять грн 21 коп.), по видатках у сумі – 194 694 067,27 грн. (сто дев'яносто чотири мільйони шістсот дев'яносто чотири  тисячі шістдесят сім грн. 27 коп.).

1.2. По  спеціальному  фонду  бюджету  міста  Буча за  2016 рік по доходах у сумі – 18 698 334,47 грн. (вісімнадцять мільйонів шістсот дев'яносто вісім тисяч триста тридцять чотири грн. 47 коп.), по видатках у сумі – 53 602 555,10 грн. (п'ятдесят три мільйони шістсот дві тисячі п'ятсот п'ятдесят п'ять грн. 10 коп.).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на в.о. керуючого справами О.Ф.Пронько.

 

 

Міський голова                                                                                              А.П.Федорук 

                                                                                                                                                                                           
В.о.керуючий  справами                                                                               О.Ф.Пронько   
 
ПОГОДЖЕНО:
Завідувач юридичним  відділом                                                                     Т.О.Шаправський
 

Подання :

Начальник фінансового управління                                                                Т.А.Сімон