Про виконання бюджету міста Буча за 2015 рік

Рішення №
44

                                                                                                         

 

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И  Й         К О М І Т Е Т
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

«  16  » _лютого   2016 року                                                                               № 44

 

Про виконання бюджету  міста

Буча за  2015 рік

 

              Розглянувши та обговоривши звіт начальника фінансового управління, Сімон Т.А., про виконання бюджету міста Буча за 2015 рік, відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України (зі змінами), керуючись п. 23  ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, виконавчий комітет Бучанської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Винести на розгляд сесії Бучанської міської ради   звіт про виконання бюджету міста Буча  за  2015 рік  по доходах у сумі: 194 609 369,50 грн.(сто дев'яносто чотири мільйони шістсот дев'ять тисяч триста шістдесят дев'ять грн. 50 коп.), по видатках у сумі – 209 182 850,07 грн. (двісті дев'ять мільйонів сто вісімдесят дві тисячі вісімсот п'ятдесят грн. 07коп.) у тому числі :

       1.1. По загальному фонду бюджету міста Буча за  2015  рік по доходах у сумі –182 683 145,73 грн. ( сто вісімдесят два мільйони шістсот вісімдесят три тисячі сто сорок п'ять грн. 73 коп.), по видатках у сумі – 165 918 599,58 грн.( сто шістдесят п'ять мільйонів дев'ятсот вісімнадцять тисяч п'ятсот дев'яносто дев'ять грн. 58 коп.).

       1.2. По  спеціальному  фонду  бюджету  міста  Буча за  2015 рік по доходах у сумі –11 926 223,77 грн ( одинадцять мільйонів дев'ятсот  двадцять шість тисяч двісті двадцять три грн. 77 коп .), по видатках у сумі – 43 264 250,49 грн. (сорок три мільйони двісті шістдесят чотири  тисячі двісті п'ятдесят  грн. 49 коп.).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови , Добрянського Я.В.

 

 

Міський голова                                                                                               А.П.Федорук
Керуючий  справами                                                                                     Г.В.Сурай    
ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник міського голови                                                    Я.В.Добрянський

Завідувач  юридичним  відділом                                                                Т.О. Шаправський   
Подання :

Начальника фінансового управління                                                  Т.А.Сімон