Про виконання бюджету міста Буча за 2015 рік

Рішення №
157 - 7 -VII

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМА СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

 

 

« 25 » лютого  2016 року                                                                         № 157 - 7 -VII

 

 

Про виконання бюджету  міста

 Буча за  2015 рік

 

              Розглянувши та обговоривши звіт начальника фінансового управління Сімон Т.А., про виконання бюджету міста Буча за 2015 рік, відповідно до пункту 4 статті 80  Бюджетного кодексу України (зі змінами), керуючись п. 23  ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Буча  за 2015 рік по доходах у сумі: 194 609 369,50 грн.(сто дев'яносто чотири мільйони шістсот дев'ять тисяч триста шістдесят дев'ять грн. 50 коп.), по видатках у сумі – 209 182 850,07 грн. (двісті дев'ять мільйонів сто вісімдесят дві тисячі вісімсот п'ятдесят грн. 07 коп.) у тому числі :

 

1.1. По загальному фонду бюджету міста Буча за  2015  рік по доходах у сумі –182 683 145,73 грн. ( сто вісімдесят два мільйони шістсот вісімдесят три тисячі сто сорок п'ять грн. 73 коп.), по видатках у сумі – 165 918 599,58 грн.( сто шістдесят п'ять мільйонів дев'ятсот вісімнадцять тисяч п'ятсот дев'яносто дев'ять грн. 58 коп.).

 

 1.2. По  спеціальному  фонду  бюджету  міста  Буча за  2015 рік по доходах у сумі –11 926 223,77 грн ( одинадцять мільйонів дев'ятсот  двадцять шість тисяч двісті двадцять три грн. 77 коп .), по видатках у сумі – 43 264 250,49 грн. (сорок три мільйони двісті шістдесят чотири  тисячі двісті п'ятдесят  грн. 49 коп.).

 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального господарства,бюджету, фінансів та інвестування.

 

 

 

                    Секретар ради                                                                                                          В.П.Олексюк