Про вихід Бучанської міської ради зі складу засновників КП «Газета «Бучанськіновини» з перетворенням редакції членами ї їтрудового колективу у суб’єкт господарювання

Рішення №
357–10– VII

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА     РАДА

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ДЕСЯТА  СЕСІЯ СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

  Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я   

 

«28»   квітня   2016 року                                                                  № 357–10– VII

 

 

Про вихід Бучанської міської ради зі

складу засновників КП «Газета «Бучанськіновини» 

з перетвореннямредакції членами їїтрудового

колективу у суб’єктгосподарювання

           

            Розглянувши пропозицію трудового колективу редакції КП «Газета «Бучанські новини» від 22.03.2016 року вих. № 18, протокол № 1 зборів трудового колективу КП «Газета Бучанські новини» від 21.03.2016 року,  відповідно до Законів України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», керуючись ст. 25, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська  рада

 

ВИРІШИЛА:

            1. Вийти зі складу засновників (співзасновників) Комунального підприємства «Газета «Бучанські новини»  (код ЄДРПОУ 32118988).

          2.   Визначити спосіб реформування Комунального підприємства «Газета «Бучанські новини»  у відповідності до пункту другого частини першої статті 3 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», тобто з перетворенням редакції членами її трудового колективу у суб'єкт господарювання зі збереженням назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації.

3. Перетворення редакції КП «Газета «Бучанські новини» членами її трудового колективу у суб’єкт господарювання здійснюється відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України.

            4. До завершення реформування Комунального підприємства «Газета «Бучанські новини» управлінням майном редакції здійснює Бучанська міська рада на правах засновника.

            5. Дане рішення у місячний строк з дня його прийняття опублікувати на веб-сайті Бучанської міської ради та в газеті «Бучанські новини».

            6. Копію цього рішення після його прийняття надіслати Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення для внесення до Зведеного переліку об’єктів реформування, Міністерству юстиції України та трудовому колективу.

7.  Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань регламенту, правової політики, депутатської етики та контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.

 

 

 

            Міський голова                                                                                         А.П. Федорук