Про встановлення плати для батьків за харчування дітей у дошкільних навчальних закладів міста Буча

Про встановлення плати для батьків за харчування дітей у дошкільних навчальних закладів міста Буча

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И  Й         К О М І Т Е Т

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

«  16  »   грудня  2016 року                                                                                    №  524

 

Про встановлення плати для батьків 

за харчування дітей у дошкільних

навчальних  закладів міста Буча

           

З метою виконання натуральних норм та забезпечення у дошкільних навчальних закладах міста Бучі збалансованого раціону  харчування дітей, які відвідують дошкільні навчальні заклади, що фінансуються з бюджету міста, відповідно до ст. 33, 35 част.5 Закону України «Про дошкільну освіту» зі змінами , постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004р. №1591,  керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.       Встановити з 03.01.2017 р. батьківську плату за харчування однієї дитини, яка відвідує дошкільні навчальні заклади міста, в такому розмірі:

90% - батьківська плата,
10% - кошти місцевого бюджету. 

2.      Забезпечити безкоштовним харчуванням за фактичні дні відвідування ДНЗ дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей-інвалідів; дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; дітей, батьки яких загинули в зоні АТО, або стали інвалідами; вихованців дошкільних навчальних закладів, батьки, або особи, що їх замінюють, мобілізовані до зони АТО, на час перебування їх в зоні АТО.

3.      Забезпечити пільгові умови оплати харчування дітей за фактичні дні відвідування у дошкільних навчальних закладах міста наступним категоріям: вихованці дошкільних навчальних закладів із багатодітних родин; діти, батьки яких, або особи, що їх замінюють,  є демобілізованими учасниками бойових дій АТО; діти з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах та перебувають на відповідному обліку у   службі у справах дітей та сім’ї, центрі соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді  міської ради.

4.      Забезпечити виплату компенсації за харчування (100%) дітям-сиротам; дітям, позбавлених батьківського піклування; дітям-інвалідам, дітям із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; дітям, батьки яких загинули в зоні АТО, або стали інвалідами; дітям дошкільного віку, батьки, або особи, що їх замінюють, мобілізовані до зони АТО, на час перебування їх в зоні АТО, які зареєстровані в м. Буча та не зараховані до ДНЗ і перебувають на електронній черзі у відділі освіти Бучанської міської ради, в розмірі:

 

- для дітей віком від 2-х до 3-х років – 19,00 грн. на день (робочий);
- віком від 3-х до 6 (7) років – 26,00 грн. на день (робочий).

 

5.      Забезпечити виплату компенсацій за харчування (50%) дітям із багатодітних родин; дітям, батьки яких, або особи, що їх замінюють, є демобілізованими учасниками бойових дій АТО; дітям з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах та перебувають на відповідному обліку у   службі у справах дітей та сім’ї, центрі соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді  міської ради, які зареєстровані в м. Буча, та не зараховані до ДНЗ і перебувають на електронній черзі у відділі освіти Бучанської міської ради, в розмірі:

 

- для дітей віком від 2-х до 3-х років – 9,50 грн. на день (робочий);
- віком від 3-х до 6 (7) років – 13,00 грн. на день (робочий).

 

6.       Управлінню праці, соціального захисту та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи  відповідно до пункту 4, 5 даного рішення внести зміни в Програму «З турботою про кожного».
7.       Фінансовому управлінню Бучанської міської ради відповідно до пункту 4, 5 даного рішення передбачити кошти в бюджеті 2017 року.
8.       Відділу освіти Бучанської міської ради довести дане рішення до відома керівників дошкільних навчальних закладів.
9.       Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу освіти Бучанської міської ради, О.І.Цимбала та  керівника управління праці, соціального захисту та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Г.В.Назаренко.

 

 

Міський  голова                                                                                         А.П.Федорук

 

В.о. керуючого справами                                                                           О.Ф.Пронько

 

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач юридичним відділом                                                                  Т.О. Шаправський

 

Начальник фінансового управління                                                            Т.А.Сімон

 

ПОДАННЯ:

Начальник відділу освіти                                                                           О.І.Цимбал