Про встановлення плати для батьків за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста Буча

Рішення №
526

 

БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

« 30 » грудня 2015 року                                                                                                             № 526

 

Про встановлення плати для батьків

за харчування дітей у дошкільних

навчальних закладах міста Буча

 

З метою приведення у відповідність до діючого законодавства батьківської плати за харчування дітей, які відвідують дошкільні заклади освіти , що фінансуються з бюджету міста, відповідно до ч.5 ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту» (зі змінами), Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

  1. Встановити з 04.01.2016 р. батьківську плату за харчування однієї дитини, яка відвідує дошкільні навчальні заклади міста, в такому розмірі:

    • 60% - батьківська плата,

    • 40% - кошти місцевого бюджету.

  2. Забезпечити безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

  3. Забезпечити пільгові умови оплати харчування дітей у дошкільних закладах міста для багатодітних, малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки.

  4. Відділу освіти Бучанської міської ради довести дане рішення до відома керівників дошкільних навчальних закладів.

  5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з соціально-гуманітарних питань, Матюшенко Л.А.

 

Міський голова

А.П. Федорук

Керуючий справами

Г.В.Сурай

Погоджено:

 

Заступник міського голови

Л.А. Матюшенко

Начальника фінансового управління

Т.А. Сімон

Завідувач юридичним відділом

І.В.Недашківська

Подання:

 

Начальник відділу освіти

О.І.Цимбал