Про внесення змін до Статуту КП «Бучанське УЖКГ»

Рішення №
360–10–VII

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА     РАДА

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ДЕСЯТА  СЕСІЯ СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

  Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я   

 

«28»   квітня   2016 року                                                                    № 360–10–VII

 

 
Про внесення змін

до Статуту КП «Бучанське УЖКГ»

 

Розглянувшизвернення начальника КП «Бучанське УЖКГ» Кравчука В.Д., для підвищенняякості та розширенняпослуг, щонадаютьсянаселенню КП «Бучанське УЖКГ», максимального збільшеннярівняфінансово-господарськоїдіяльностіпідприємства та з метою приведенняустановчихдокументівпідприємства до вимог чинного законодавства, керуючисьЦивільним та Господарським кодексом України, Законом України «Про місцевесамоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Внести зміни до статуту Комунальногопідприємства  «Бучанське УЖКГ», а саме:

Розділ І «Загальніположення»  доповнити пунктом 1.10. наступногозмісту:

«1.10. Підприємствомає право на здійсненнядіяльності з управліннябагатоквартирнимибудинками та виступати управителем»;

Розділ ІІІ «Мета і предмет діяльності» доповнити пунктами наступногозмісту:

«3.2. забезпеченняналежногоутримання та ремонт спільного майна багатоквартирнихбудинків і прибудинковихтериторій та належніумовипроживання і задоволеннягосподарсько-побутових потреб».

«3.3. управліннябагатоквартирнимибудинками»

 

Провести державнуреєстраціюзмін до установчихдокументіввустановленомузаконодавством порядку.
Контроль за виконаннямданогорішенняпокласти на комісію з питаньсоціально- економічногорозвитку, підприємництва, житлово-комунальногогосподарства, бюджету, фінансів та інвестування.

 

           

 

Міський голова                                                                                         А.П. Федорук