Про внесення змін до Статуту КП «Бучанське УЖКГ»

Рішення №
251-8-VII

БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВОСЬМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 
Р  І   Ш   Е   Н   Н   Я
 
 
«31 »  березня   2016 року                                                                                №   251-8-VII

                                  
Про внесення змін

до Статуту КП «Бучанське УЖКГ»

 

Для підвищення  якості та розширення послуг, що надаються населенню КП «Бучанське УЖКГ», та максимального збільшення рівня фінансово-господарської діяльності підприємства та з метою приведення установчих документів підприємства до вимог чинного законодавства, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 

Внести зміни до статуту КП «Бучанське УЖКГ», а саме пункт 5.1. розділу V «Статутний капітал підприємства» викласти у наступній редакції:

«Для здійснення господарської діяльності Підприємства створено статутний капітал у розмірі 67 312 651 грн. 93 коп.  ( шістдесят сім мільйонів триста дванадцять тисяч шістсот п’ятдесят одна гривна 93 коп.), в тому числі адмінприміщення по вул. Енергетиків, 2, в м. Буча, загальною площею 1285,7 кв.м., балансовою вартістю – 2 331 667 грн. 50 коп.».

Провести державну реєстрацію змін до установчих документів в установленому   законодавством порядку.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціально- економічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального господарства, бюджету, фінансів та інвестування.

 

 

 

Міський голова                                                                                        А.П. Федорук