Про внесення змін до рішення 5 сесії Бучанської міської ради VІI скликання від 19 січня 2016 року за № 104-5-VІI (позачергова)

Рішення №
228 - 8 –VІI

                                                                                                                   

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМА  СЕСІЯ   СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 
Р  І   Ш   Е   Н   Н   Я

 

 

« 31  » березня  2016 р.                                                                                  №  228 - 8 –VІI

 

Про  внесення    змін  до  рішення

5 сесії  Бучанської   міської ради

VІI   скликання   від  19 січня  2016

року за № 104-5-VІI (позачергова)

«Про  бюджет  міста  Буча на 2016 рік»

у новій редакції

 

 

 

            Розглянувши пропозиції фінансового управління Бучанської міської ради  та враховуючи необхідність у проведенні фінансування видатків з бюджету міста Буча у 2016 році, з метою раціонального використання коштів міського бюджету для забезпечення потреб в асигнуваннях на здійснення видатків по загальному та спеціальному фондах бюджету міста Буча у 2016 році,  відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», норм Бюджетного кодексу України, прийнятих рішень Бучанською міською радою, керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

 

            ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення 5 сесії VІI скликання Бучанської міської ради від 19.01.2016 року за № 104-5-VІI (позачергова) «Про бюджет міста Буча на 2016 рік» у новій редакції.

1.1. У пункті 1 п.2 рішення замінити цифри  «239 318 366,40», «181 460 000,00 », «57 858 366,40» на «240 680 444,58», «181 460 000,00», «59 220 444,58».

1.2. Внести зміни у додатки 3,5,6,7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.

2. Фінансовому управлінню внести відповідні зміни до бюджету міста на 2016 р.

3. Затвердити розпорядження міського голови  по загальному фонду бюджету за березень місяць 2015 року по головним розпорядникам  Відділ культури Бучанської міської ради, Бучанська міська поліклініка

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального господарства, бюджету, фінансів та інвестування.

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                          А.П.Федорук

              
                                                                                                                                                            Додаток

до рішення  8 сесії VIІ скликання

Бучанської міської ради  від

« 31 »  березня  2016 року

№  228  -8-VIІ

Пропозиції

щодо внесення змін до рішення 5 сесії Бучанської міської ради VІI скликання  від

19.01.2016 року за № 104-5-VІI (позачергова) «Про бюджет міста Буча на 2016 рік»

1. Перерозподілити доходу частину загального фонду бюджету міста Буча на підставі:

 наказу директора Департаменту фінансів Київської облдержадміністрації від 09.03.2016 року № 43, а саме:

по КБКД 41030600 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу», а саме: + 50674,51 (березень), - 50674,51 грн. (грудень).

 

наказу директора Департаменту фінансів Київської облдержадміністрації від 25.03.2016 року № 51, а саме:

по КБКД 41030600 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу», а саме: + 122139,12 (березень), - 122139,12 грн. (грудень).

 

2. Перерозподілити видаткову частину загального фонду бюджету міста Буча на підставі

наказу директора Департаменту фінансів Київської облдержадміністрації від 09.03.2016 року № 43, а саме:

по КФКВ 090304 "Одноразова допомога при народженні дитини" по КЕКВ 2730 „Інші виплати населенню”, а саме: + 50674,51 (березень), - 50674,51 грн. (грудень).

 

наказу директора Департаменту фінансів Київської облдержадміністрації від 25.03.2016 року № 51, а саме:

по КФКВ 090304 "Одноразова допомога при народженні дитини" по КЕКВ 2730 „Інші виплати населенню”, а саме: + 122139,12 (березень), - 122139,12 грн. (грудень).

 

по головному розпоряднику коштів 01 «Бучанська міська рада»

 (+ 330 000,00 грн.):

КФК 010116 «Орган місцевого самоврядування» - (+100 000,00 грн.):

По КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -  квітень - - 160 000,00 грн., травень - +69 400,00 грн., червень - +30 600,00 грн., вересень - + 60 000,00 грн. (0,00 грн.);

По КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - квітень - +100 000,00 грн. (+100 000,00 грн.)

КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» - (+ 230 000,00 грн.)

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - травень - + 55 000,00 грн., листопад - +52 166,00грн., грудень - +122 834,00грн. (+230 000,00 грн.);

По КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - квітень - +60 000,00 грн.,  вересень - - 60 000,00 грн. (0,00 грн.)

КФК 110103 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи»  (0,00 грн.)

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - березень - + 5 000,00 грн., травень - - 5 000,00 грн. (0,00 грн.)

По КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню)» - березень - -5 000,00 грн., травень –

+5 000,00 грн. (0,00 грн.);

по головному розпоряднику коштів 15 « Управління праці, соціального захисту та

захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Бучанської міської ради»:

(- 330 000,00 грн.)

КФК 090209 «Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою» - (-9 300,00 грн.)

По КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню)» - травень – -3 100,00 грн., червень –

 - 3 100,00 грн., грудень – - 3 100,00 грн. (-9 300,00 грн.);

КФК 090214 «Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв`язку» -

(- 72 600,00 грн.):

По КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню)» - травень – - 36 300,00 грн., грудень –

- 36 300,00 грн. (-72 600,00 грн.);

КФК 170102 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» - (- 88 032,00 грн.)

По КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - травень – - 30 000,00 грн., червень – - 27 500,00 грн., грудень – - 30 532,00 грн. (-88 032,00 грн.);

КФК 170302 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» - ( - 160 068,00 грн.):

По КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - травень - - 55 000,00 грн., листопад  – - 52 166,00 грн., грудень – -52 902,00 грн. (- 160 068,00 грн.)

 по головному розпоряднику коштів 24 «Відділ культури і спорту виконавчого

 

комітету Бучанської міської ради»

  (0,00 грн.)

 

КФК 110202 «Музеї і виставки» - (+10 000,00 грн.) :

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» -  січень - + 10 000,00 грн. (+10 000,00 грн.)

КФК 110204 «Палаци і будинки культури , клуби та інші мистецькі заклади та заходи» - (-10 000,00 грн.):

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - січень - - 10 000,00 грн. (-10 000,00 грн.)

 

3. Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету міста за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до спеціального фонду, в тому числі :  за рахунок залишку коштів який склався на початок року на загальну суму +900000,00 грн, (медична субвенція)  шляхом внесення зміни в додаток  №5 «Перелік об’єктів, видатки на які у 2016  році будуть проводитись за рахунок бюджету розвитку місцевого бюджету м.Буча», а саме:

По головному розпоряднику коштів 14 „Бучанська міська поліклініка, а саме:

по КФК 080300 «Поліклініки і амбулаторії»

збільшити КЕКВ 3132 капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики -  сімейної медицини по вул. Склозаводській,7 в м.Буча Київської області на суму +900000,00 грн

 

4. Шляхом внесення змін в додаток  №5 «Перелік об’єктів, видатки на які у 2016  році будуть проводитись за рахунок бюджету розвитку місцевого бюджету м.Буча» перерозподілити видатки спеціального фонду бюджету міста, а саме:

4.1.по головному розпоряднику коштів 01 «Бучанська міська рада»

по КФК 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду»

збільшити КЕКВ 3131 капітальний ремонт багатоповерхового житлового будинку по вул. Склозаводській в м.Буча Київської області секція №1 на суму +882910,00 грн

 

по КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ»

збільшити КЕКВ 3132 проектно-вишукувальні роботи по капітальному ремонту тротуару по вул. Вокзальній від №123 до №143 в м.Буча Київської області на суму  +32562,00 грн

збільшити КЕКВ 3132 Капітальний ремонт тротуару по вул. Вокзальній від № 123 до № 143 в м. Буча Київської області на суму + 1499000,00 грн

збільшити КЕКВ 3132 Технічний нагляд за проведенням робіт по капітальному ремонту тротуару по вул. Вокзальній від № 123 до № 143 в м. Буча Київської області на суму +23600,00 грн

 

по КФК 150101 «Капітальні вкладення»

зменшити КЕКВ 9000 нерозподілені видатки на суму – 23 188 916,98 грн

зменшити КЕКВ 3132 розроблення проектної документації по капітальному ремонту будівлі загальноосвітньої школи №2 по вул. Шевченка,14 в м.Буча Київської області (утеплення фасадів та заміна покриття даху) на суму -144000,00 грн

зменшити КЕКВ 3142 розробка проектної документації по реконструкції житлового фонду по вул. Енергетиків,2 в м.Буча (утеплення фасадів та заміна покриття даху) на суму -96000,00 грн

збільшити КЕКВ 3141 розробка проектної документації по реконструкції житлового фонду по вул. Енергетиків,2 в м.Буча (утеплення фасадів та заміна покриття даху) на суму +96000,00 грн

збільшити КЕКВ 3122 Будівництво спортивного блоку в комплексі з будівлями ЗОШ №2 по вул. Шевченка,14 в м.Буча на суму +16 583 760,98 грн

 

по КФК 160101 «Землеустрій»

 збільшити КЕКВ 2281 проведення експертної грошової  оцінки  земельних ділянок комунальної власності по вул.м.Буча Київської області  на суму +12300,00 грн

 

по КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов"язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг»

збільшити КЕКВ 3132 проектно-вишукувальні роботи по капітальному ремонту дороги по вул. Вокзальній (від вул. Чкалова до вул. Лісова) в м.Буча Київської області на суму +36014,00 грн

збільшити КЕКВ 3132 капітальний ремонт дороги по вул. Вокзальній (від вул. Чкалова до вул. Лісова) в м.Буча Київської області  на суму +1499000,00 грн

збільшити КЕКВ 3132 здійснення технічного нагляду за проведенням робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Вокзальній (від вул. Чкалова до вул. Лісова) в м.Буча Київської області  на суму +23600,00 грн

 

4.2. по головному розпоряднику коштів 10 „Відділ освіти Бучанської міської ради», а саме:

по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»

збільшити КЕКВ 3132 Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №2 «Горобинка» по вул. Героїв Майдану,20-а в м.Буча Київської області  на суму +1 105 640,00 грн

по КФК 070201 «Загальноосвітні школи»

збільшити КЕКВ 3132 розроблення проектної документації по капітальному ремонту будівлі загальноосвітньої школи №2 по вул. Шевченка,14 в м.Буча Київської області (утеплення фасадів та заміна покриття даху) на суму +144000,00 грн

 

4.3. по головному розпоряднику коштів 24 „Відділ культури та спорту Бучанської міської ради», а саме:

по КФК 110201 «Бібліотеки»

збільшити КЕКВ 3132 Капітальний ремонт міської центральної бібліотеки по вул. Енергетиків,2 в м.Буча  Київської області на суму +1 4905 30,00 грн

 

5. Шляхом внесення змін в додаток  №5 «Перелік об’єктів, видатки на які у 2016  році будуть проводитись за рахунок бюджету розвитку місцевого бюджету м.Буча» перерозподілити видатки спеціального фонду бюджету міста  за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до спеціального фонду, а саме:

 

5.1.По головному розпоряднику коштів 01 „Бучанська міська рада”

по КФК  010116 «Органи місцевого самоврядування»

збільшити КЕКВ 3110 капітальні вкладення на суму +175000,00 грн

 

по КФК 150101 «Капітальні вкладення»

зменшити КЕКВ 9000 нерозподілені видатки на суму – 4 305 200,41 грн

збільшити КЕКВ 3142 Реконструкція нежитлового приміщення комунальної власності під архів по бул. Б.Хмельницького,4 в м.Буча Київської області на суму +1499000,00 грн

збільшити КЕКВ 3142 здійснення технічного нагляду за проведенням робіт з реконструкції нежитлового приміщення комунальної власності  під архів по бул. Б.Хмельницького,4 в м.Буча Київської області на суму +23600,00 грн

 

по КФК 160101 «Землеустрій»

зменшити КЕКВ 2281 Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності по вул. м.Буча на суму -12300,00 грн

по КФК 250380 «Інші субвенції»

збільшити КЕКВ 3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів (співфінансування 50%), в тому числі на придбання шкільного автобусу на суму +550000,00 грн

 

5.2. По головному розпоряднику коштів 10 „Відділ освіти Бучанської міської ради», а саме:

по КФК 070201 «Загальноосвітні школи»

збільшити КЕКВ 3132 капітальний ремонт будівлі НВК «ЗОШ 1 ступеня – дошкільний навчальний заклад «Берізка» по вул. Яблунській,13 в м.Буча Київської області (1 черга –заміна покриття даху) на суму 1167204,41 грн

 

5.3. По головному розпоряднику коштів 14 „Бучанська міська поліклініка, а саме:

по КФК 080300 «Поліклініки і амбулаторії»

збільшити КЕКВ 3132 капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики -  сімейної медицини по вул. Склозаводській,7 в м.Буча Київської області на суму +439800,00 грн

збільшити КЕКВ 3132  здійснення  технічного  нагляду за проведенням робіт з капітального ремонту будівлі амбулаторії загальної практики -  сімейної медицини по вул. Склозаводській,7 в м.Буча Київської області на суму +23600,00 грн

 

5.4. По головному розпоряднику коштів 24 „Відділ культури та спорту Бучанської міської ради», а саме:

по КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»

збільшити КЕКВ 3110 капітальні видатки на суму +439296,00 грн

 

6.  Перерозподілити видаткову частину цільового, шляхом внесення змін  в додаток № 6 «Перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитись за рахунок цільового фонду, утвореного Бучанською міською радою», а саме:

по КФК 240900 «Цільові фонди, створені ВР АРК, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»

зменшити КЕКВ 3110 «Придбання саджанців дерев» на суму -58400,00 грн.;

збільшити КЕКВ 3110 «Придбання дитячого майданчика» на суму +58400,00 грн.

 

 

          Начальник фінансового управління                                      Т.А.Сімон