Про внесення змін до Регламенту Бучанської міської ради VII скликання

Рішення №
154 - 7-VІІ

[TSIGN]

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМА  СЕСІЯ    СЬОМОГО    СКЛИКАННЯ

 

Р  І   Ш   Е   Н   Н   Я

« 25» лютого 2016 р.                                                                                   № 154 - 7-VІІ

 

 

Про внесення змін до Регламенту

Бучанської міської ради VII скликання

 

             На виконання вимог Закону України «Про внесення зміни до статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо поіменних голосувань»  від 26 листопада 2015 року № 842-VIII, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань регламенту, правової політики, депутатської етики та контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету, міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

Внести до Регламенту Бучанської міської ради, затвердженого рішення Бучанської міської ради № 12-2-VII від 26.11.2015 «Про затвердження Регламенту роботи Бучанської ради VII» наступні зміни:

a.        Ст.10 Розділу І доповнити абзацом наступного змісту: «Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті міської ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань».

b.        Ст.19 Розділу ІІІ доповнити наступним змістом «Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії міської ради.»

c.        Ст.41 Розділу VІ викласти в наступній редакції: «Для підрахунку голосів депутатів при поіменному голосуванні, створюється лічильна комісія, як правило, з трьох депутатів за алфавітним порядком».

d.       Ст.42 Розділу VІ викласти в наступній редакції: «Поіменне голосування відбувається шляхом підняття рук депутатів з одночасним внесенням лічильною комісією результатів голосування до відповідної форми, яка підписується усіма  членами лічильної комісії.  Після встановлення результатів голосування комісія надає їх головуючому для оголошення»

e.        П.6 ст.47 Розділу VІІ викласти в наступній редакції: « Прийняття рішення шляхом поіменного голосування»

f.         Ст.48 Розділу VІІ викласти в наступній редакції: «Рішення ради приймається поіменним голосуванням, шляхом підняття рук депутатів з одночасним внесенням лічильною комісією результатів голосування до відповідної форми, або бюлетенями (при проведенні таємного голосування). Про застосування таємного голосування, радою приймається окреме рішення».

Затвердити форму результатів поіменного голосування (Додаток 1), яка є невід’ємною частиною протоколу пленарного засідання сесії.
Загальному відділу Бучанської міської ради забезпечити в день голосування розміщення результатів поіменного голосування на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань регламенту, правової політики, депутатської етики та контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                                         В.П.Олексюк