Про внесення змін до матеріалів містобудівної документації, а саме : « Детальний план території, орієнтовною площею 2,8 га, для розміщення багатоквартирної та садибної житлової забудови

Рішення №
1190- 26 - VII

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ  ШОСТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р  І   Ш   Е   Н   Н   Я

 

«  23 »   березня   2017 р.                                                                                   № 1190- 26 - VII

 

Про внесення змін до матеріалів містобудівної

документації, а саме : « Детальний план території,

орієнтовною площею 2,8  га, для розміщення

багатоквартирної та садибної житлової забудови

що розташована в межах ЗОШ № 1, вулиць Ярослава

Мудрого, Малиновського та існуючої житлової забудови

в місті Буча Київської області», затверджених рішенням

Бучанської міської ради  від 26.09.2013р. за № 1338-44-УІ

 

              З метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації центральної частини території міста Буча Київської області, що розташована  в  межах  вулиць  Ярослава Мудрого, Михайловського ( в минулому вул.Малиновського) та існуючої житлової забудови в місті Буча Київської області, виходячи з необхідності дотримання вимог при проектуванні об´єктів будівництва в частині збереження єдиного архітектурного ансамблю з існуючою забудовою та оточуючим середовищем, проектуванням об´єктів соціальної інфраструктури та врегулювання питань існуючої містобудівної ситуації, інженерних мереж та схеми транспортного сполучення міста Буча, враховуючи Генеральний план м.Буча затверджений рішенням Бучанської міської ради за № 2124-67-УІ від 17.03.2015р. та План зонування (зонінг) м.Буча Київської області затверджений рішенням Бучанської міської ради за № 2171-69-УІ від 30.04.2015р., керуючись  Законом України « Про основи містобудування », Законом  України « Про регулювання містобудівної діяльності » та Законом  України « Про місцеве самоврядування в Україні»  , міська рада 

 

 ВИРІШИЛА:

 

      1.  Внести зміни до матеріалів містобудівної документації, а саме : « Детальний план території, орієнтовною площею 2,8  га, для розміщення багатоквартирної та садибної житлової забудови, що розташована в межах ЗОШ № 1, вулиць Ярослава Мудрого, Михайловського ( в минулому вул. Малиновського) та існуючої житлової забудови в місті Буча Київської області», затверджених рішенням Бучанської міської ради  від 26.09.2013р. за № 1338-44-УІ

 

2.  Матеріали детального плану території з відповідними змінами надати на затвердження до Бучанської   міської ради.

 

3.   Контроль за виконанням  рішення  покласти  на постійну  комісію з питань  містобудування та природокористування.

 

Міський  голова                                                                          А.П.Федорук