Про утворення Комунального підприємства «Бучазеленбуд» Бучанської міської ради та затвердження його статуту

Рішення №
795-18-VII

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА     РАДА

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВІСІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

«06»   жовтня  2016 року   № 795-18-VII

 

Про утворення Комунального підприємства

«Бучазеленбуд» Бучанської міської ради

та затвердження його статуту

 

З метою визначення організації, яка здійснюватиме утримання та догляд за зеленими насадженнями в межах існуючої території м. Буча, в тому числі і на території, умовною площею 890 га., а також для посилення контролю за станом благоустрою в м. Буча, збереження, догляду та розширення мережі зелених насаджень та їх якісного обслуговування, керуючись ст. ст. 25, 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Створити спеціалізоване комунальне підприємство «Бучазеленбуд» Бучанської міської ради.
Затвердити статут комунального підприємства «Бучазеленбуд» Бучанської міської ради  (додаток 1).
Затвердити статутний капітал комунального підприємства «Бучазеленбуд» Бучанської міської ради в розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень.
Юридичному відділу Бучанської міської ради доручити здійснення державної реєстрації статуту комунального підприємства «Бучазеленбуд» Бучанської міської ради у встановленому законом порядку.
Фінансовому управлінню Бучанської міської ради підготовити та подати на розгляд міської ради питання щодо закріплення за комунальним підприємством «Бучазеленбуд» Бучанської міської ради   майна, необхідного для здійснення ним статутної діяльності, в тому числі і приміщень.
Новоствореному комунальному підприємству передати для обслуговування зелені насадження в межах міста.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань          соціально-економічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального господарства, бюджету, фінансів та інвестування.

 

         Секретар ради                                                                  В.П. Олексюк