Про стан забезпечення конституційного права кожній дитині на виховання в сім’ї чи родинному оточенні

Про стан забезпечення конституційного права кожній дитині на виховання в сім’ї чи родинному оточенні

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И  Й         К О М І Т Е Т
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

« 16  » грудня 2016 року                                                                                  № 528

 

 

Про стан  забезпечення конституційного

права кожній  дитині на виховання в сім’ї

чи родинному оточенні

 

            Заслухавши інформацію начальника служби у справах дітей та сім′ї Бучанської міської ради, Архипенко С.П., про стан забезпечення конституційного права кожній дитині на виховання в сім’ї чи родинному оточенні на території міста, керуючись Конституцією України, Конвенцією про права дитини, постановою КМУ від 24.09.2008 р. № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини", постановою КМУ від 08.10.2008 р. № 905 "Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей", Законами України "Про охорону дитинства", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Сімейним, Цивільним та Кримінальним кодексами України, та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Бучанської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Інформацію начальника служби у справах дітей та сім′ї, Архипенко С.П., про стан забезпечення конституційного права кожній дитині на виховання в сім’ї чи родинному оточенні,  взяти до відома (додаток 1).
2. Службі у справах дітей та сім′ї і надалі здійснювати заходи щодо захисту і збереження конституційних прав і свобод дітей в місті та співпрацювати з дотичними органами місцевих органів влади щодо захисту прав дитини.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника служби у справах дітей та сім’ї, С.П.Архипенко.

 

 

Міський голова                                                                                     А.П. Федорук     

           

В. о. керуючого справами                                                                   О.Ф.Пронько

 

Погоджено:                                                                                            

 

Завідувач юридичним відділом                                                            Т.О. Шаправський

           

Подання:

Начальник служби у справах дітей та сім’ї                                         С.П. Архипенко

 

 

 

Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету Бучанської міської ради

від 16.12.2016 р.. № 528

 

 

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан  забезпечення конституційного

права кожній дитині на виховання в сім’ї

чи родинному оточенні

 

Служба у справах дітей та сім′ї Бучанської міської ради (далі - Служба) є виконавчим органом міської ради, на який покладається здійснення функцій соціального захисту, в тому числі: встановлення статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування та застосування форм влаштування дітей цієї категорії.

Одним з критеріїв оцінювання результату роботи у сфері системи забезпечення прав дітей є право на сім’ю. Сімейні форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: опіка (піклування), усиновлення, ПС, ДБСТ.

            Згідно статистичних даних в м. Буча проживає 5942 дитини.

            На обліку в Службі перебуває 71 дитина-сирота та дітей,  позбавлених батьківського піклування, з них:

-   22 дитини-сироти  та  49 дітей, позбавлених батьківського піклування.

-   3 дітей  перебувають на повному державному утриманні;

-   68 дітей  виховуються в сім’ях опікунів та піклувальників;

Також серед дітей даної категорії  3 дітей з особливими потребами.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, забезпечуються безкоштовними шкільними та спортивними формами, максимально залучені до оздоровлення.

Контроль за дотриманням умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ях опікунів (піклувальників), здійснює Служба, обстежує умови проживання, складає акти опису майна дітей, стан житла, перевіряє належне виконання обов’язків опікуна (піклувальника), цільове використання коштів, робить щорічний висновок про стан утримання, виховання та навчання дітей (68 дітей).

В місті також перебуває  4 дитини, які прибули із зони АТО:  дві  прийомі сім’ї в яких виховується троє дітей; одна  дитина позбавлена батьківського піклування  перебуває  під опікою.

З первинного обліку Служби - 3 дітей, позбавлених батьківського піклування, які підлягають усиновленню та  перебувають в централізованому банку даних дітей. Контроль за дотриманням прав усиновлених дітей, які проживають в місті здійснює служба у справах дітей та сім′ї.

 На території міста проживає 11 сімей, в яких виховують 14 усиновлених дітей. Служба у справах дітей вживає всіх вичерпних заходів по влаштування дітей, що залишилися без батьківського піклування до сімейної форми (опіка, піклування, усиновлення, на виховання в ПС та ДБСТ). Три сім’ї, з нагоди Дня усиновлення 30 вересня 2016 було відзначено Подяками Служби у справах дітей та сім’ї Київської обласної держаної адміністрації. Чотири сім’ї, кандидати в усиновлювачі перебувають на обліку служби, які бажають усиновити дітей. Протягом 2016 року відбулося 5 внутрісімейних усиновлень.

Протягом  2016 року  2 дітей були поставлені на  первинний облік дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування  та надано Статус дитини-сироти або дитини позбавленої батьківського піклування  та влаштовані в сімейні форми виховання під опіку.

Порушено дві справи про позбавлення батьківських прав батьків дітей, які перебувають на обліку служби, як такі, що опинилися в  складних життєвих обставинах. 

З метою пропагування, серед громадськості міста сімейних форми виховання в місцевій газеті та на офіційному сайті міської ради, висвітлюється відповідна інформація щодо дітей, залишених без батьківського піклування.

           

Начальник служби                                                                                        С.П.Архипенко