Про стан надання медичної допомоги населенню міста Буча

Рішення №
№270

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И  Й         К О М І Т Е Т

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

« 14 » червня 2016 року                                                                                       № 270

 

Про стан надання медичної допомоги населенню міста Буча

 

Заслухавши інформацію головного лікаря Бучанської міської поліклініки Бучинського Л.Я. «Про стан надання медичної допомоги населенню міста Буча», з метою уніфікації вимог до обсягів і якості медичної допомоги в лікувально-профілактичних закладах України, реалізації Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, у відповідності до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28.12.2002року №507 «Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Бучанської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.  Інформацію головного лікаря Бучанської поліклініки Бучинського Л.Я. «Про стан надання медичної допомоги населенню міста Буча» взяти до відома.

2.              Роботу Бучанської міської поліклініки щодо організації медичного обслуговування населення визнати задовільною.

3.              Здійснювати постійний контроль за ходом виконання Комплексної програми розвитку системи охорони здоров'я м. Буча на 2015 - 2017 роки у галузі охорони здоров'я.

4.              Головному лікарю Бучанської міської поліклініки Бучинському Л.Я. вжити заходів щодо:

-забезпечення максимального навантаження на діяльність денного стаціонару та діагностичного відділення;

-  підвищення якості професійних оглядів населення;

-  надання гарантованої медичної допомоги населенню міста;

-  підвищення кваліфікації медичних кадрів;

-  реформування медичної допомоги у відповідності до вимог чинного законодавства.

5.Фінансовому управлінню Бучанської міської ради:

- розглянути можливість збільшення асигнувань на придбання медикаментів та обладнання для Бучанської міської поліклініки;

-   забезпечити максимальне використання коштів, затверджених у міському бюджеті на медичне забезпечення, зміцнення матеріально - технічної бази поліклініки.

 

 

6.Рекомендувати головному редактору газети «Бучанські новини» С. Куліді постійно висвітлювати на сторінках газети стан медичного обслуговування населення міста закладами охорони здоров'я, а також санітарно - просвітницьку роботу на різну тематику зокрема з приводу пропаганди здорового способу життя та профілактики захворювань.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови із соціально-гуманітарних питань Матюшенко Л.А.

 

     В.о.міського голови                                                                 Я.В.Добрянський

 

 

     В.о.керуючого справами                                                         О.Ф.Пронько

 

     Погоджено:

     Заступник міського голови                                                       Л.А.Матюшенко

 

     Завідувач юридичним відділом                                                Т.О.Шаправський

 

     Подання:

     Головний лікар                                                                           Л.Я.Бучинський