Про стан кадрової роботи у виконавчих органах міської ради у 2016 році та шляхи її удосконалення

Рішення №
104

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И  Й         К О М І Т Е Т
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

« 21 » березня 2017 року                                                                                              № 104

місто Буча

Про стан кадрової роботи у виконавчих

органах міської ради у 2016 році

та шляхи її удосконалення

 

     Заслухавши інформацію керуючого справами міськвиконкому Михайлюка О.М., про стан кадрової роботи у виконавчих органах міської ради у 2016 році та шляхи її удосконалення,  з метою підвищення ефективності роботи з кадрами у виконавчому комітеті Бучанської міської ради, формування високоефективного, стабільного апарату службовців, який забезпечить підбір і розстановку професійних і кваліфікованих кадрів, створення умов зростання професійності посадовців, дотримання законодавства України про працю та Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», керуючись  ст. 42, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет

 

ВИРІШИВ:

 

1. Інформацію керуючого справами міськвиконкому Михайлюка О.М. про стан кадрової роботи у виконавчих органах міської ради у 2016 році та шляхи її удосконалення взяти до відома (додаток 1).

2. Керуючому справами, керівникам управлінь, відділів та служб міськвиконкому:

2.1. При організації роботи з кадрами забезпечувати суворе дотримання Кодексу законів про працю України, законів України  «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції».

2.2. Неухильно дотримуватись вимог Закону України «Про очищення влади» , вживати заходів щодо реалізації положень Указу Президента України №45/2012 «Про стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки».

2.3. Забезпечити прозорість і відкритість під час попереднього розгляду питань, пов’язаних із відзначенням державними нагородами України, відзнаками Уряду, обласної державної адміністрації та подяками міського голови, об’єктивної оцінки заслуг осіб, які представляються до нагородження, а також дотримання вимог щодо термінів і якості оформлення нагородних документів.

2.4. Посилити роботу, спрямовану на усунення причин та умов, що сприяють злочинним проявам і корупції в органах місцевого самоврядування.

2.5. При прийнятті на службу безумовно дотримуватись вимог Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 13.09.2011 р. № 11 із змінами  та доповненнями.

2.6. Систематично розглядати на нарадах питання стану кадрової роботи та дотримання законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації працівників.

3. Організаційно-кадровому відділу:

3.1. Активізувати роботу та посилити контроль з підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, осіб, що перебувають у кадровому резерві, забезпечуючи при цьому плановий, безперервний та випереджувальний характер навчання, відповідно до потреб економічного і соціального розвитку держави, завдань і функцій органів місцевого самоврядування, професійних і особистих потреб зазначених осіб; створити та забезпечити умови для навчання посадовців.

3.2. Забезпечити стратегічне управління щодо планування, відбору та підготовки кадрів.

3.5. Запровадити відбір талановитої молоді для роботи в органах місцевого самоврядування.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами Михайлюка О.М.

 

 

 

 

Міський голова                                                                                              А.П.Федорук

 

Керуючий справами                                                                                      О.М. Михайлюк

 

Завідувач юридичним відділом                                                                  Т.О.Шаправський

 

Подання:

В.о. завідувача

організаційно-кадровим відділом                                                                   О.В.Романенко