Про списання необоротних активів з балансу відділу освіти Бучанської міської ради

Рішення №
336 - 9 -VІІ

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕВ΄ЯТА  СЕСІЯ    СЬОМОГО    СКЛИКАННЯ

(позачергова)

 
Р  І   Ш   Е   Н   Н   Я
 
« 20 »   квітня  2016 р.                                                                                №  336 - 9 -VІІ

 

Про  списання  необоротних активів

з балансу  відділу освіти Бучанської міської ради

          

            Розглянувши подання  начальника відділу освіти Бучанської міської ради, Цимбала О.І., щодо непридатності до подальшого використання необоротних активів загальноосвітніх шкіл № 4 та № 5 в м.Буча, згідно вимог Закону  України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, «Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб`єктів державного сектору», затверджених наказом Міністерства фінансів України № 11 від 23.01.2015 року, та Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку  121 «Основні засоби», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада          

 

             ВИРІШИЛА:

 

Погодити списання  з балансу відділу освіти Бучанської міської ради необоротних активів, які знаходиться на балансі загальноосвітніх шкіл № 4 та № 5 в м.Буча, як таких, що непридатні до подальшого використання, відновлювальний ремонт їх неможливий або недоцільний, згідно додатку 1 до цього рішення.
Бучанському міському голові затвердити відповідні акти про списання майна.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального господарства, бюджету, фінансів та інвестування.

 

 

 

Секретар ради                                                                          В.П. Олексюк