Про списання необоротних активів з балансу відділу культури та спорту виконавчого комітету Бучанської міської ради

Рішення №
335 - 9 -VІІ

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕВ΄ЯТА  СЕСІЯ    СЬОМОГО    СКЛИКАННЯ

(позачергова)

 
Р  І   Ш   Е   Н   Н   Я
 
« 20 »   квітня  2016 р.                                                                             № 335 - 9 -VІІ

 

Про  списання  необоротних активів

з балансу відділу культури та спорту

виконавчого комітету Бучанської міської ради

          

            Розглянувши подання  завідувача відділу   культури та спорту  виконавчого комітету Бучанської  міської  ради, Завальської О.В., щодо непридатності до подальшого використання необоротних активів центрального будинку культури по вул.Пушкінська, 61-В в м.Буча, згідно вимог Закону  України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, «Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб`єктів державного сектору», затверджених наказом Міністерства фінансів України № 11 від 23.01.2015 року, та Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 121 «Основні засоби», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада     

 

             ВИРІШИЛА:

 

Погодити списання  з балансу відділу культури та спорту виконавчого комітету Бучанської міської ради необоротних активів, які знаходиться на балансі центрального будинку культури по вул.Пушкінській, 61-В в м.Буча, як таких, що непридатні до подальшого використання, відновлювальний ремонт їх неможливий або недоцільний, згідно додатку 1 до цього рішення.
Бучанському міському голові затвердити відповідні акти про списання майна.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального господарства, бюджету, фінансів та інвестування.

 

 

     Секретар ради                                                                              В.П. Олексюк