Про розгляд звернення ФОП Мужановської М.М.

Рішення №
785 - 18 –VІІ

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІСІМНАДЦЯТА    СЕСІЯ    СЬОМОГО    СКЛИКАННЯ

 

Р  І   Ш   Е   Н   Н   Я

 

 

« 06 »    жовтня   2016 р.                                                   №  785 - 18 –VІІ

 

 

 

Про розгляд звернення

ФОП Мужановської М.М.

 

 

Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Мужановської М.М. щодо надання в оренду  нежитлового приміщення, загальною площею 36кв.м, в Бучанській спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 5, яка розташована за адресою: м.Буча,  вул.Вокзальна, 104, відповіднодоЗаконуУкраїни «Про оренду державного та комунального майна», керуючись  Законом  України «Про  місцевесамоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Надати фізичній особі-підприємцю Мужановській М.М. в оренду нежитлове приміщення, загальноюплощею36кв.м, в Бучанськійспеціалізованійзагальноосвітнійшколі І-ІІІ ступенів № 5, якарозташована за адресою: м.Буча,  вул.Вокзальна, 104, терміном на один рік, для занять з тренуванням навичок розумових здібностей, відповідно графіку, з річною орендною ставкою 10%, визначеною згідно п.14 додатку 2 до «Методики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади м.Буча», затвердженої рішенням сесії Бучанської міської ради № 1429-45-VI від 31.10.2013р.
Відділу освіти Бучанської міської ради та фізичній особі-підприємцю Мужановській М.М., у місячнийтермінукластидоговірорендинежитловогоприміщеннястроком на 1(один) рік.
Контроль  за  виконаннямданогорішенняпокласти  на  комісію  з  питаньсоціально-економічногорозвитку,  підприємництва  та  житлово-комунальногогосподарства, бюджету, фінансів та інвестування.

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                В.П. Олексюк