​ Про розгляд висновків комісії з проведення службового розслідування у структурних підрозділах виконавчого комітету Бучанської міської ради

Рішення №
348

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И  Й         К О М І Т Е Т

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

«15» серпня 2016 року                                                                                                               № 348

 

 

Про розгляд висновків комісії з проведення

службового розслідування у структурних підрозділах

виконавчого комітету Бучанської міської ради

 

          Розглянувши протокол засідання комісії з проведення службового розслідування, створеної на підставі розпорядження виконувача обов’язків міського голови Добрянського Я.В. № 101 від 11.08.2016 року, акт комісії з проведення службового розслідування у структурних підрозділах виконавчого комітету Бучанської міської ради, відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. № 950, керуючись  Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада, виконавчий комітет  Бучанської  міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

Затвердити акт комісії з проведення службового розслідування у структурних підрозділах виконавчого комітету Бучанської міської ради (додається).
Рекомендувати винести матеріали за результатами проведення службового розслідування у структурних підрозділах виконавчого комітету на розгляд сесії Бучанської міської ради.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконувача обов’язків Бучанського міського голови Добрянського Я.В.

 

 В.о. міського голови                                                                       Я.В. Добрянський 

 

Керуюча  справами                                                                       Г.В. Сурай

 

Подання:                                                                                       

Завідувач юридичним відділом                                                 Т.О. Шаправський