Про роботу КП «Бучабудзамовник» щодовиконанняфункційзамовника ізбудівництважитла та соцкультпобуту за 2015 рік у місті Буча

Рішення №
343 - 10 –VІI

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

 

Р  І   Ш   Е   Н   Н   Я

 

 

« 28  »  квітня  2016 р.                                                                                   №  343  - 10 –VІI

 

 

Про  роботу  КП «Бучабудзамовник»

щодовиконанняфункційзамовника

ізбудівництважитла та соцкультпобуту

за 2015 рік у місті Буча

 

 

        Заслухавши інформацію   директора  КП «Бучабудзамовник», Демченко С.А. про роботу підприємства щодо виконання функцій замовника із будівництва житла та соцкультпобуту за 2015рік., керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Бучанська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Інформацію директора КП «Бучабудзамовник», Демченко С.А. про роботу підприємстващодовиконанняфункційзамовникаізбудівництважитла та соцкультпобуту за 2015рік., взяти до відома (Додаток №1).
КП «Бучабудзамовник» посилити контроль за якістю та своєчаснимвиконаннямробітпідряднимиорганізаціями.
КП «Бучабудзамовник» налагодити роботу щодозалученняінвестиційнихкомпаній для розбудовиміста.
Контроль за виконанням данного рішенняпокласти на комісію з питаньсоціально-економічногорозвитку, підприємництва та житлово-комунальногогосподарства.

 

 

Міський голова                              А.П.Федорук