Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Буча необоротних активів

Рішення №
770 - 18 -VІІ

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ    СЬОМОГО    СКЛИКАННЯ

 

Р  І   Ш   Е   Н   Н   Я

 

«  06   » жовтня2016 р.                                                          №  770 - 18 -VІІ

 

Про прийняття до комунальної власності

територіальної громади міста Буча

необоротних активів

 

       Розглянувши акт приймання-передачі № 33-16 фактичних витрат, понесених на реконструкцію міні футбольного майданчика загальноосвітньої школи № 1 в м.Буча, та декларацію про готовність об`єкта до експлуатації, надані Департаментом капітального будівництва  та інвестиційного розвитку Київської обласної державної адміністрації, враховуючи необхідність збереження та належного обслуговування основних засобів за їх основним місцем розташування, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,  «Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб`єктів державного сектору», затверджених наказом Міністерства фінансів України № 11 від 23.01.2015 року, та Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку  121 «Основні засоби»,  керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  Бучанська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної громади міста Буча від Департаменту капітального будівництва та інвестиційного розвитку Київської обласної державної адміністрації фактичні видатки по реконструкції міні футбольного майданчика загальноосвітньої школи № 1 по вул.Михайловського (Малиновського), 74 в м.Буча, згідно додатку 1, та оприбуткувати їх на баланс відділу освіти Бучанської міської ради.
Відділу освіти Бучанської міської ради прийняти на баланс фактично понесені витрати на об`єкт, згідно акту приймання передачі та декларації про готовність до експлуатації об`єкта.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального господарства, бюджету, фінансів та інвестування.

 

 

Секретар ради                                                             В.П.Олексюк