Про підсумки розгляду звернень громадян, що надійшли до виконавчого комітету Бучанської міської ради протягом 2015 року

Рішення №
21

 

БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

«19» січня 2016 року                                                                                                                    № 21

 

Про підсумки розгляду звернень громадян,

що надійшли до виконавчого комітету

Бучанської міської ради протягом 2015 року

 

Заслухавши інформацію керуючого справами міськвиконкому Сурай Г.В. про підсумки розгляду звернень громадян, які надійшли до виконавчого комітету протягом 2015 року, керуючись ст.20 Закону України «Про звернення громадян», Указом Президента України за № 150 від 16.08.2002 р. «Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», виконавчий комітет Бучанської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Інформацію керуючого справами виконавчого комітету Сурай Г.В. про розгляд звернень громадян, які надійшли до виконавчого комітету протягом 2015 року, взяти до відома (додається).

2. Керівникам управлінь, відділів та служб виконавчих органів Бучанської міської ради забезпечити посилення контролю і підвищення відповідальності за своєчасне і безумовне виконання відповідних документів.

3. В.о.завідувача загальним відділом Вакуленко В.О. систематично перевіряти стан роботи із зверненнями громадян у відділах та службах виконавчого комітету, надавати міському голові та керуючому справами інформацію про стан виконавської дисципліни.

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на керуючого справами Сурай Г.В.

 

Міський голова

А.П. Федорук

Керуючий справами

Г.В.Сурай

Погоджено:

 

Завідувач юридичним відділом

І.В.Недашківська

Подання:

 

В.о.завідувача загальним відділом

О.В. Вакуленко