Про надання розстрочки зі сплати пайового внеску ТОВ «Дієва Хвиля»

Рішення №
796-18-VII

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА     РАДА                      ПРОЕКТ

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВІСІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

  Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я  

 

 

«06»   жовтня  2016 року                                                    № 796-18-VII

 

 

Про надання розстрочки зі сплати

пайового внеску ТОВ «Дієва Хвиля»

 

            Розглянувши звернення ТОВ «Дієва Хвиля» щодо надання розстрочки зі сплати пайових внесків, враховуючи договір пайової участі № 131 від 30.09.2016 року, відповідно до п.п. 6.4, 6.5., 6.6. та 6.7 Порядку сплати пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста Буча, затвердженого рішенням від 29.03.2012 року (зі змінами та доповненнями), ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись ст. ст. 25, 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Надати розстрочку зі сплати пайового внеску ТОВ «Дієва Хвиля» за договором пайової участі № 131 від 30.09.2016 року зі встановленням наступного графіку платежів:

 

№ платежу

Гранична дата перерахування грошових коштів Замовником на розрахунковий рахунок Бучанської міської ради:

Сума перерахування грошових коштів Замовником на розрахунковий рахунок Бучанської міської ради:

1 30 жовтня 2016 року 150 000,00 грн. (сто п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.)
2 30 листопада 2016 року 389 700,00 грн. (триста вісімдесят дев’ять тисяч сімсот  грн. 00 коп.)
3 30 грудня 2016  року 389 786,00 грн. (триста вісімдесят дев’ять тисяч сімсот вісімдесят шість грн. 00 коп.)
  Разом: 929 486,00 грн. (дев'ятсотдвадцятьдев'ятьтисяччотириставісімдесятшість грн. 00 коп.)

 

Доручити заступнику міського голови Смолькіну О.П. підписати від імені міської ради додаткову угоду до договору пайової участі № 131 від 30.09.2016 року про розстрочення платежу.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань          соціально-економічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального господарства, бюджету, фінансів та інвестування.

 

 

 

Секретар ради                                                                                            В.П.Олексюк