Про хід виконання «Комплексної програми розвитку системи охорони здоров’я м. Буча на 2015 – 2017 рр. за підсумками 2016 року

Рішення №
1107-25-VІІ

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА                 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА  СЕСІЯ СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

 

Р  І   Ш   Е   Н   Н   Я

« 23 » лютого  2017  р.                                                                     № 1107-25-VІІ

 

Про хід виконання «Комплексної програми

розвитку системи охорони здоров’я м. Буча

на 2015 – 2017 рр. за підсумками 2016 року

 

 

               З метою уніфікації вимог до обсягів і якості медичної допомоги в лікувально-профілактичних закладах України, реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015, Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 04.12.2014 № 856-44-VI, Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, у відповідності до реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я об'єднаної Бучанської міської територіальної громади, до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28.12.2002року №507 «Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада,-

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Інформацію головного лікаря Бучанської міської поліклініки, Бучинського Л.Я., про хід виконання «Комплексної програми розвитку системи охорони здоров’я м. Буча на 2015 – 2017 рр.», затвердженої рішенням Бучанської міської ради ( позачергова) від  30.12.2014 року №2036-64-УІ за підсумками 2016 року» взяти до відома.
2. Головному лікарю Бучанської міської поліклініки, Бучинському Л.Я., спільно з постійною комісією з питань охорони здоров’я, соціального захисту, екології та проблем Чорнобильської катастрофи та комісією з питань реалізації та впровадження реформ, децентралізації та об’єднання територіальних громад розробити нову «Комплексну програму розвитку системи охорони здоров’я об'єднаної Бучанської міської територіальної громади на 2018-2022 рр.» та затвердити її у відповідності до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань охорони здоров’я, соціального захисту, екології та проблем Чорнобильської катастрофи.

 

Міський голова                                                                                             А.П. Федорук