«Про бюджет міста Буча на 2016 рік»

Рішення №
68-4-VІI
  

 

БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

"24" грудня 2015 р.                                                                                                        №68 - 4 - VII

«Про бюджет міста Буча на 2016 рік»

 

Відповідно до частини 1 пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 10 статті 75, статей 76, 77 Бюджетного кодексу України, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

Визначити на 2016 рік:

доходи міського бюджету у сумі 157 521,0 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 123 144,1 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 34 376,9 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку 25 529,0 тис. грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

видатки міського бюджету у сумі 157 521,0 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 116 494,1 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 41 026,9 тис. гривень;

- профіцит міського бюджету у сумі 6 650,0 тис. грн., в тому числі загального фонду міського бюджету 6 650,0 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 6 650,0 тис. грн.

Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2016 рік з кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та кодом функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, по загальному фонду 116 494,1 тис. грн., та спеціальному фонду 41 026,9 тис. грн.. згідно з додатком №3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 100,0 тис. гривень.

4. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти в сумі 8 747,7 тис. грн., згідно з додатком №4 до цього рішення, у разі перерахування з державного бюджету медичної субвенції з урахуванням обсягів трансферту.

5. Визначити видатки бюджету розвитку у сумі 32 179,0 тис. грн., згідно з додатком №5 до цього рішення.

6. Затвердити перелік об’єктів, видатки які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів цільового фонду, згідно з додатком №6 до цього рішення.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів.

9. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2016 рік:

до доходів належать надходження, визначені частиною 1 ст. 64 Бюджетного кодексу України.

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Бучанському міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних їз забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Надати право міському голові:

укладати в установленому порядку угоди з управлінням державної казначейської служби України в м. Ірпені про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету м. Буча, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами;

в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за загальним та спеціальним фондами міського бюджету за обґрунтованими поданнями головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі міського бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

13. Доручити міському голові забезпечити укладання з відповідними органами місцевого самоврядування угод, передбачених Бюджетним кодексом України при прийняття-передачу видатків до (з) міського бюджету у вигляді міжбюджетних трансфертів та передачу відповідних повноважень у відповідності до прийнятого рішення Бучанської міської ради.

14. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право міському голові:

- у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків за функціональною класифікацією, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до статті 108 Бюджетного кодексу України делегувати повноваження міському голові:

-у міжсесійний період міської ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частини міського бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України здійснювати їх розподіл (перерозподіл) по головному розпоряднику коштів міського бюджету та подальшим затвердженням на сесії міської ради.

15. Якщо після прийняття рішення про міський бюджет м. Буча повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника коштів до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, кому це доручено за процедурою визначеною частиною 6 ст. 23 Бюджетного кодексу України.

16. Розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

17. Головним розпорядникам бюджетних коштів міського бюджету:

- у тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів міського бюджету і подати їх Управлінню державної казначейської служби України у м. Ірпені;

- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

18. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

19. Опублікувати рішення про міський бюджет на 2016 рік в газеті «Бучанські новини» та на офіційному сайті міської ради.

20. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2016 року.

21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального господарства, бюджету, фінансів та інвестування Бучанської міської ради.

Міський голова                                                                                                                                                    А.П. Федорук