Про безкоштовну передачу необоротних активів з балансу Бучанської міської ради на баланс відділу освіти Бучанської міської ради

Рішення №
771- 18 -VІІ

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ    СЬОМОГО    СКЛИКАННЯ

 

Р  І   Ш   Е   Н   Н   Я

 

« 06 »   жовтня  2016 р.                                                         № 771- 18 -VІІ

 

Про безкоштовну передачу

необоротних активів з балансу

Бучанської міської ради  на баланс

відділу освіти Бучанської міської ради

 

            Враховуючи необхідність збереження та належного обслуговування матеріальних цінностей за основним місцем їх розташування, згідно вимог Закону  України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб`єктів державного сектору», затверджених наказом Міністерства фінансів України № 11 від 23.01.2015 року, та Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку  121 «Основні засоби», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бучанська міська рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

1.  Провести безкоштовну передачу необоротних активів з балансу Бучанської міської ради на баланс відділу освіти Бучанської міської ради, згідно  додатку 1.

Для проведення прийому-передачі необоротних активів створити комісію у складі:

    Голова комісії: Смолькін О.П. – заступник міського голови.

          Члени комісії:  Боровик О.С.– головний бухгалтер відділу освіти;

Голубовська О.Ф. – головний спеціаліст відділу обліку та звітності;

Докай О.А.– завідувач відділу житлово-комунального господарства;   

                          Левчук В.В. – головний спеціаліст юридичного відділу;

    Цимбал О.І. – начальник відділу освіти.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального господарства, бюджету, фінансів та інвестування.

 

Секретар ради                                                                    В.П.Олексюк