Бучанської міської ради «Про затвердження Порядку сплати пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста Буча» № 609 -23 – VI від 29.03.2012р.

Рішення №
465 - 11 -VІІ

   БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ    СЬОМОГО    СКЛИКАННЯ

 

Р  І   Ш   Е   Н   Н   Я

 

« 26 »   травня   2016 р.                                                                            №  465  - 11 -VІІ

 

 

Про внесення змін до рішення

Бучанської міської ради «Про затвердження

Порядку сплати пайової участі замовника

у розвитку інфраструктури міста Буча»

№ 609 -23 – VI від 29.03.2012р.

 

З метою забезпечення розвитку інфраструктури міста Буча, відповідно до ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та враховуючи необхідність приведення у відповідність до вимог законодавства окремих положень  «Порядку сплати пайової участі замовника у розвиток інфраструктури м. Буча», затвердженого рішенням Бучанської міської ради №609-23 від 29.03.2011 р. із змінами та доповненнями,  керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни в додаток 1 до рішення Бучанської міської ради від 29.03.2012р.               № 609 - 23 – VI «Про затвердження Порядку сплати пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста Буча», а саме:

- абз. 4 п. 5.1 викласти в новій редакції:

«У випадку збільшення або зменшення параметрів об’єкту будівництва до введення об’єкту в експлуатацію, укладений договір пайової участі замовника підлягає приведенню у відповідність шляхом укладання додаткової угоди з урахуванням змін параметрів будівництва на момент внесення змін до договору».

2.  Відділу економіки оприлюднити рішення в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального господарства, бюджету, фінансів та інвестування.

 

Секретар ради                                                                        В.П.Олексюк