Про затвердження платних послуг, які надаватимуться в дошкільних навчальних закладах міста у 2016/2017 навчальному році

Рішення №
375

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й         К О М І Т Е Т
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

«   13    »   вересня    2016 року                                                                                    № 375

 

Про затвердження платних

послуг, які надаватимуться

в дошкільних навчальних закладах

міста у 2016/2017 навчальному році 

 

         Розглянувши подання начальника відділу освіти Бучанської міської ради Цимбала О.І., про організацію гурткової роботи в дошкільних закладах міста, яка проводиться понад обсяги навчальної програми та, керуючись ст. 23 Закону України «Про дошкільну освіту», Постановою Кабінету Міністрів України № 796 від 27.08.2010 р. «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись державними навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форм власності», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет

 

ВИРІШИВ:

 

Встановити з 03.10.2016 по 31.05.2017 року батьківську плату за платні послуги, які надаватимуться в дошкільних навчальних закладах, помісячно в розмірі:

- гурток хореографії                                                                 -80 грн.;

- гурток англійської мови                                                         - 80 грн.;

- гурток «Майстерня творчості»                                              - 80 грн.;

- гурток «Ерудит»                                                                     - 80 грн.;

- гурток «Здоров’ятко»                                                             - 80грн;

- гурток «Комп’ютер для дошкільнят»                                    - 80 грн.;

- група з наданням додаткових освітніх послуг                     - 300 грн.;

- група вихідного дня                                                               - 400 грн.

 

2.  Відділу освіти Бучанської міської ради довести дане рішення до відома завідувачів дошкільними навчальними закладами.

3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з соціально-гуманітарних  питань Матюшенко Л.А.

 

Міський  голова                                                                                        А.П.Федорук

 

Керуючий справами                                                                                Г.В.Сурай

 

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови                                                                                   Л.А.Матюшенко

 

Завідувач юридичним відділом                                                                Т.О.Шаправський

 

Начальник фінансового управління                                                        Т.А.Сімон

 

ПОДАННЯ:

Начальник відділу освіти                                                                          О.І.Цимбал