Про виконання бюджету міста Буча за І півріччя 2016 року

Рішення №
311

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И  Й         К О М І Т Е Т

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

« 19  »  липня     2015 року                                                                                    № 311

 

Про виконання бюджету  міста

Буча за І півріччя 2016 року

 

            Розглянувши та обговоривши звіт начальника фінансового управління, Сімон Т.А., про виконання бюджету міста Буча за І півріччя 2016 року, відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України (зі змінами), керуючись п. 23  ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” , виконавчий комітет Бучанської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Винести на розгляд сесії Бучанської міської ради   звіт про виконання бюджету міста Буча за І півріччя 2016 року по доходах у сумі: 131 588 654,66 грн.(сто тридцять один мільйон п'ятсот вісімдесят вісім тисяч шістсот п'ятдесят чотири грн. 66 коп.), у тому числі  по видатках у сумі – 107 229 350,69 грн. (сто сім  мільйонів двісті двадцять дев'ять тисяч триста п'ятдесят грн. 69 коп.) :

1.1. По загальному фонду бюджету міста Буча за І півріччя  2016  року по доходах у сумі – 120 060 121,28 грн. (сто двадцять  мільйонів  шістдесят тисяч сто двадцять одна грн. 28 коп.), по видатках у сумі – 87 112 725,760 грн. (вісімдесят сім мільйонів сто дванадцять тисяч сімсот двадцять п'ять грн. 76 коп.)

1.2. По  спеціальному  фонду  бюджету  міста  Буча за І півріччя 2016 року по доходах у сумі – 11 528 533,38грн. (одинадцять  мільйонів п'ятсот двадцять вісім тисяч п'ятсот тридцять три грн. 38 коп.), по видатках у сумі – 20 116 624,93  грн. (двадцять  мільйонів сто шістнадцять тисяч шістсот двадцять чотири грн. 93 коп.).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови  Я.В. Добрянського.

 

Міський голова                                                                                   А.П.Федорук                                                                                                               

 

Керуючий  справами                                                                            Г.В.Сурай    

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник міського голови                                                  Я.В.Добрянський

 

Завідувач юридичним  відділом                                                        Т.О.Шаправський

 

Подання :

Начальник фінансового управління                                                  Т.А.Сімон