Про внесення змін до рішення Бучанської міської ради за № 2056 - 65 -VІ від 29.01.2015 р.

Рішення №
1029 - 24 –VІІ

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ  СЬОМОГО    СКЛИКАННЯ

                                                          

 

Р  І   Ш   Е   Н   Н   Я

 

«26»  січня  2017р.                                                                                  № 1029  - 24 –VІІ

 

 

Про внесення змін до рішення Бучанської міської ради

за № 2056 - 65 -VІ від 29.01.2015 р.

«Про встановлення ставки транспортного податку

на території міста Буча»

 

 

            На виконання пункту 23 Закону України № 1791-VIII  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20 грудня 2016 року,  та пункту  114 Закону України №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21 грудня 2016 року,відповідно до статті 267 Податкового кодексу України, з метою приведення у відповідність до норм чинного законодавства Порядку встановлення ставки транспортного податку в м.Буча, керуючись п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування Україні» міська рада

           

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Внести зміни в Додаток 1 до  рішення Бучанської міської ради за № 2056 - 65 -VІ від 29.01.2015 р. «Про встановлення ставки транспортного податку  на території міста Буча» зі змінами від 19.01.2016р. №107, а саме:

Слова «Ірпінська ОДПІ» в усіх відмінках замінити на слова «Ірпінське відділення Вишгородської ОДПІ»
В абзаці першому  пункту 3.1.  цифри "750" замінити цифрами "375".

 

  Абзац другий  пункту 3.1. викласти в такій редакції:

"Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального";

 

      Доповнити абзацом третім такого змісту:

"Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального";

 

1.3.  Пункт 5.3. викласти в такій редакції:

"5.3.Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2015 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами.

З 1 квітня 2015 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісяця у десятиденний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";

1.4.  В абзаці п’ятому пункту 5.10. слова "документів, що впливають на середньоринкову вартість легкового автомобіля" виключити.

Зміни, внесені в даному рішенні, вступають в дію з 01.01.2017 року.
Відділу економіки оприлюднити дане рішення в місцевих засобах інформації та на офіційному сайті Бучанської міської ради.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального господарства, бюджету, фінансів та інвестування.

 

 

 

 

            Міський голова                                                                             А.П.Федорук