Генеральний план міста

Про затвердження Генерального плану міста Буча

 

БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

27.01.2022

 

   № 2836-27-VIII

Про  затвердження  містобудівної документації:

«Внесення змін до Генерального плану м. Буча

Київської області» та розділу «Охорона

навколишнього природного середовища»

(Звіт про стратегічну екологічну оцінку)

у складі документу державного планування

«Внесення змін до генерального плану  м. Буча

Київської області»

 

        З метою визначення довгострокової стратегії планування та забудови території м. Буча Київської області, враховуючи експертний звіт щодо розгляду містобудівної документації «Внесення змін до Генерального плану м. Буча Київської області та розділу «Охорона навколишнього природного середовища» (Звіт про стратегічну екологічну оцінку) у складі документу державного планування «Внесення змін до генерального плану м. Буча Київської області» № 0001-5922-22/УЕГ від 21.01.2022 р., виконаний                ТОВ «УКРЕКСПЕРТИЗА ГРУП», протокол засідання архітектурно-містобудівної ради Бучанської міської ради № 1 від 14.01.2022 р., протокол засідання погоджувальної комісії  від 29.12.2021 р. щодо розгляду пропозицій громадськості до матеріалів містобудівної документації  «Внесення змін до Генерального плану м. Буча Київської області» та розділу «Охорона навколишнього природного середовища» (Звіт про стратегічну екологічну оцінку) у складі документу державного планування «Внесення змін до генерального плану  м. Буча Київської області», протокол засідання громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проекту містобудівної документації, а саме «Внесення змін до Генерального плану м. Буча Київської області» від 14.12.2021 р., беручи до уваги вищевказані матеріали містобудівної документації, розроблені державним підприємством «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені  Ю.М. Білоконя на підставі договору  № 1361-01-2021 від 13.05.2021 року та рішення Бучанської міської ради  № 199-5-VIIІ від 24 грудня 2020 року «Про внесення до матеріалів Генерального плану м. Буча та Плану зонування території (зонінг) м. Буча Київської області»,  керуючись  законами України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про стратегічну екологічну оцінку», «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА:

 

      1.  Затвердити матеріали  містобудівної документації, а саме: «Внесення змін до Генерального плану м. Буча Київської області та розділу «Охорона навколишнього природного середовища» (Звіт про стратегічну екологічну оцінку) у складі документу державного планування «Внесення змін до генерального плану м. Буча Київської області».

 

 

Міський голова                                                         Анатолій ФЕДОРУК

 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН 2022 

 

БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
шістдесят сьома СЕСІЯ шостого СКЛИКАННЯ
(друге засідання)

Р І Ш Е Н Н Я

17 березня 2015 року                                                                          №2124

Про затвердження генерального плану

міста Буча Київської області

Для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту міста Буча, з метою забезпечення містобудівною документацією на місцевому рівні, враховуючи експертний звіт щодо розгляду містобудівної документації «Генеральний план м.Буча Київської області»,

за №00-1419-14/МД від 20.02.2015р. державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи», витяг №20/14-01 з протоколу №22/14 засідання архітектурно-містобудівної ради при департаменті містобудування та архітектури Київської облдержадміністрації від 19.12.2014р., Протокол засідання погоджувальної комісії щодо врахування пропозицій громадськості до проекту Генерального плану міста Буча від 26.09.2014р., беручи до уваги матеріали містобудівної документації, розробленої Державним підприємством «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя на підставі договору за №1361-01-2012 на створення (передачу) проектно-вишукувальної продукції від 27.08.2012р., керуючись Законами України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

Затвердити матеріали Генерального плану міста Буча, що є складовою частиною містобудівної документації «Генеральний план м.Буча План зонування (зонінг) м.Буча Київської області», розробленої Державним підприємством «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя.

 

Міський голова                                                                                                          А.П.Федорук

 

 

 

Графічні матеріали для швидкого перегляду розміром 1480*1290 px
Схема розташування населеного пункту в системі розселення
План існуючого використання території
Схема існуючих планувальних обмежень
Модель перспективного розвитку населенного пункту
Генеральний план (основне креслення)
Схема проектних планувальних обмежень
Схема вулично-дорожньої мережі, міського та ховнішнього транспорту
Поперечні профілі вулиць
Схема інженерного обладнання території (теплопостачання та газопостачання)
Система інженерного обладнання території (каналізація)
Схема інженерної підготовки та захисту території
Графічні матеріали в оригінальному розмірі 10000*8700 px