Розпорядження "Про організацію в Бучанській міській раді роботи щодо доступу до публічної інформації"

Номер документа
100

БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

17.05.2011р.                                                                                                                № 100

 

Про організацію в Бучанській міській раді

роботи щодо доступу до публічної інформації

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” та з метою забезпечення прозорості і відкритості діяль­ності Бучанської міської ради

 

РОЗПОРЯДЖАЮСЬ:

 

  1. Встановити, що:

1.1. загальний відділ реєструє, обробляє запити, що пройшли реєстрацію у встановленому порядку, опрацьовує, систематизує, аналізує та контролює задоволення запитів на інформацію;

1.2. керівники управлінь та служб міської ради у встановленому порядку надають запитувачам форми запитів на інформацію (додаток 1); надають консультації під час оформлення запитів на інформацію; оформлюють запити на інформацію у разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит (з обов'язковим зазначенням в запиті свого ім'я, контактного телефону та наданням копії запиту особі, яка його подала) і направляють на реєстрацію до загального відділу.

2. Юридичному відділу у тижневий строк розробити і надати на затвердження міському голові проекти:

- переліку відомостей, що становлять службову інформацію;

- інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію;

- пропозиції щодо створення системи обліку документів, що знаходяться в міській раді і містять публічну інформацію, передбачивши обов’язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті міської ради.

3. Відділу з питань внутрішньої політики організувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

4. Затвердити перелік інформації, що підлягає оприлюдненню в газеті «Бучанські новини» і на офіційному веб-сайті міської ради (додаток 2).

5. Загальному відділу та адміністратору міської ради забезпечувати у встановленому законодавством порядку оприлюднення інформації, визначеної Переліком.

6. Структурним підрозділам міської ради невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа, надавати загальному відділу інформацію, визначену Переліком.

7. Покласти на керівників управлінь, відділів та служб міської ради персональну відповідальність за дотримання встановленого законодавством порядку розгляду запитів на інформацію.

8. Відділу з питань внутрішньої політики сприяти депутатам міської ради, громадським організаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням органами виконавчої влади доступу до публічної інформації шляхом проведення громадських слухань, громадської експертизи тощо.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника, заступників міського голови згідно із розподілом обов’язків, керуючого справами.

Міський голова А.П.Федорук
Погоджено:  
Керуючий справами Г.В. Сурай
В.о.завідувача юридичним відділом В.В.Левчук