Розпорядження "Про організаційні заходи, пов’язані з забезпеченням права громадян на доступ до публічної інформації"

Номер документа
200

БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

«14»жовтня 2011р.                                                                                                                          № 200

 

Про організаційні заходи, пов’язані з забезпеченням

права громадян на доступ до публічної інформації

 

Відповідно до ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про доступ до публічної інформації», на виконання Указу Президента України від 05.05.2011р. 3 547/2011. «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», з метою забезпечення прав громадян на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Бучанської міської ради та її виконавчих органів і становить суспільний інтерес, та з метою створення дієвих механізмів для реалізації права громадян на доступ до публічної інформації

 

РОЗПОРЯДЖАЮСЬ:

 

  1. Загальному відділу:

1.1.здійснювати реєстрацію та вести облік запитів на інформацію, що надійшли в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

1.2. надавати консультації запитувачам інформації під час оформлення запитів на інформацію;

1.3 забезпечувати направлення запиту на інформацію виконавцю чи належному розпоряднику;

1.4. здійснювати аналіз та систематизацію запитів на інформацію за галузевою та іншими ознаками та вчасно звітувати перед Київською обласною державною адміністрацією;

1.5. забезпечувати контроль за додержанням вимог щодо задоволення та строків оприлюднення та надання інформації, встановлених Законом України «Про доступ до публічної інформації».

2. Юридичному відділу:

2.1. надавати практичну та консультаційну допомогу працівникам структурних підрозділів міської ради, відповідальним за надання відповіді на запит на інформацію;

2.2. забезпечувати реалізацію державної інформаційної політики за такими напрямками: забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб’єктів владних повноважень, забезпечення доступу кожного до інформації.

3. Відділу економіки:

3.1. забезпечувати оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу, кінцевий термін приймання пропозицій, а також поштова і електронна адреса, на яку вони можуть бути подані.

4. Адміністратору:

4.1. забезпечувати оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради публічної інформації про діяльність міської ради за умови вчасного надання структурними підрозділами міської ради документів, що містять публічну інформацію.

5. Керівникам структурних підрозділів міської ради:

5.1. забезпечувати своєчасне опрацювання запитів на інформацію та надання відповідей на такі запити в порядку та в строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

5.2. забезпечувати якісне та вчасне надання до загального відділу документів, що містять публічну інформацію в паперовому та в електронному вигляді (додаток 1, 2).

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами, Сурай Г.В.

Міський голова

А.П.Федорук

Погоджено:  
Керуючий справами Г.В. Сурай
Завідувач юридичним відділом І.В. Недашківська