Все про субсидію

Все про субсидію
Зверніть увагу!

До відома громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії та батьків дітей-інвалідів, інвалідність яких пов»язана з наслідками Чорнобильської катастрофи

 

     Міністерством соціальної політики України  прийнято Наказ від 26.07.2017 №1211 «Про затвердження Порядку відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування у закладах охорони здоров»я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою».

       Відповідно до зазначеного Порядку відшкодування громадянам,  витрат на лікування здійснюється через Громадську спілку «Всеукраїнська спілка інвалідів Чорнобиля» Київської області , яка знаходиться за адресою: м. Київ, площа Л.Українки 1, каб. 545.

       Для отримання відшкодування на лікування в закладах охорони здоров»я  потерпілим громадянам особисто або через законного представника чи уповноважену особу, батькам (законним представникам чи уповноваженим  ними особам) дитини, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи, необхідно звернутись до вищезазначеної спілки з заявою ,до якої додаються наступні документи::

- копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

- копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків

- копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- консультаційний висновок спеціаліста (форма первинної облікової документації № 028/о "Консультаційний висновок спеціаліста", затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110;

- документи, що підтверджують оплату витрат, пов’язаних з лікуванням у закладах охорони здоров’я на території України, придбанням ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою;

- рецепти лікарів (або їхні копії) на придбання ліків оформлені відповідно до вимог Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360;

- виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110;

- оригінали розрахункових документів, що підтверджують відповідні витрати за рахунок хворого;

Постраждалі громадяни мають право звертатися із заявами для отримання відшкодування витрат на лікування протягом року після закінчення стаціонарного лікування.

        Довідка за телефоном   49-905

Запитання та відповіді
Особливості реформування програми субсидій?

Система субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг створена в Україні у 1995 році і було здійснено декілька етапів реформування.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2015 року №106 започатковано другий етап реформування програми субсидій, згідно якого:

  • Знято обмеження щодо врахування майнового стану при призначенні субсидій (наявність двох квартир, двох автомобілів, здача квартири в оренду);

  • Субсидія надається, навіть якщо у одного із членів домогосподарства відсутній дохід, або дохід менший від прожиткового мінімуму;

  • Надавати субсидію не тільки мешканцям домогосподарств, які зареєстровані в житловому приміщенні, але й тим, які не зареєстровані, але проживають в житловому приміщенні на підставі письмового договору найму (оренди) житла;

  • Особа звертається за субсидією лише один раз – під час первинного призначення, а не кожні 6 місяців, як дотепер. Субсидія надається на 12 місяців, а не на опалювальний період, як раніше;

  • Доходи, за якими визначається розмір субсидії, беруться за попередній календарний рік ;

  • Сім’ям, які сьогодні одержують субсидію (в опалювальний період 2014-2015 років) передбачається автоматичне призначення субсидії на новий термін, без звернення до управління праці;

Який порядок призначення субсидії?

Призначення субсидії відбуватиметься на підставі лише двох документів - заяви та декларації. При цьому запроваджується принцип призначення субсидії на підставі задекларованих даних заявником. Перевірка достовірності цих даних проводитиметься управлінням праці вже після призначення субсидії, шляхом здійснення запитів до відповідних органів, установ та організацій. Субсидія призначається одному із членів домогосподарства, який зареєстрований (приписаний) у житловому приміщенні і на кого відкрито особовий рахунок на оплату житлово-комунальних послуг.

Ким може бути подана заява на призначення житлової субсидії?

Субсидія призначається особі, яка зареєстрована у будинку (квартирі), та на яку відкрито особові рахунки по сплаті за житлово-комунальні послуги. Не зареєстрованій особі, яка фактично проживає у житловому приміщенні, субсидія призначається за умови наявності договору найму (оренди) житла і переведення особових рахунків із сплати житлово-комунальних послуг. Право власності на призначення субсидії не впливає. Тобто за призначенням житлової субсидії може звернутися особа, яка зареєстрована у будинку (квартирі) і на яку відкрито особові рахунки, або особа, яка не зареєстрована у будинку (квартирі), при наявності договору найму (оренди) житла і на яку переведено особові рахунки із сплати житлово-комунальних послуг.

Як правильно заповнити Декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, а саме: що необхідно проставляти у графі «Реєстраційний номер облікової картки платника податків» розділу І та у графі «джерело доходу» розділу ІІ Декларації?

У графі «Реєстраційний номер облікової картки платника податків» розділу І Декларації необхідно зазначити ідентифікаційного номер (код) платника податку. У розділі ІІ Декларації зазначаються всі види доходів осіб, які зареєстровані у житловому приміщенні/будинку без урахування податку з доходів фізичних осіб. У графі "Джерело доходу" вказується назва установи, організації, підприємства, де отримується дохід. (Наприклад: якщо отримуєте пенсію слід вказати Пенсійний фонд, якщо заробітну плату – місце роботи).

Як правильно заповнити Заяву про призначення житлової субсидії, а саме, що необхідно вказувати у графах «Номер особового рахунка», «Назва організації» та «Примітки»?

У Заяві про призначення житлової субсидії необхідно вказати відомості про житлово-комунальні послуги, якими користується сім'я, зокрема: у графі "Номер особового рахунку" – номер особового рахунку на який сплачується житлово – комунальні послуги (міститься у договорі про надання послуг, платіжній квитанції на оплату відповідної послуги); у графі "Найменування організації, що надає послуги" – назву організації, яка надає житлово – комунальні послуги (міститься у договорі про надання послуг, платіжній квитанції на оплату відповідної послуги. Наприклад: ЖЕК, Ірпіньводоканал, РЕМ , Ірпіньгаз, тощо); у графі "Примітки" зазначається наявність або відсутність засобів обліку, а саме: "є лічильник" або "немає лічильника".

Кому призначається субсидія?

Субсидія призначається особі, на яку відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації. 

Чи має право на призначення субсидії особа, яка проживає без реєстрації, на підставі договору найму (оренди)?

Особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла, і на яку відкрито особові рахунки із сплати житлово-комунальних послуг має право на призначення субсидії на загальних умовах.

Якщо в складі сім'ї є особи, які не працюють, не перебувають на обліку в центрі зайнятості, чи не буде це перешкодою для призначення субсидії?

За новим порядком така умова скасована. Однак для працездатних осіб, крім осіб, які навчаються за денною формою навчання, призвані на строкову військову службу, отримують державні соціальні допомоги або стипендію, у розрахунок субсидії за кожний місяць включається місячний дохід не менше прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді (з 01.01.2015 – 1218 грн.). 

Чи впливатиме на призначення субсидії майновий стан сімей, які звертаються за призначенням субсидії (зокрема, наявність двох та більше транспортних засобів, додаткового житлового приміщення)?

Не впливатиме. 

Чи існують обмеження для отримання субсидій за новим порядком?

Так. Якщо будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії (призначенням субсидії без звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив послуги з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв'язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень. 

Чи несе відповідальність заявник за надані недостовірні відомості у декларації для призначення субсидії?

Так. Якщо свідомо подано неповні чи недостовірні відомості про доходи та витрати зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб може бути відмовлено в призначенні субсидії або припинено її надання. У такому разі заявник зобов'язується повернути надміру перераховану (виплачену) суму субсидії у подвійному розмірі.

У разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії (зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, зміни у переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг, про купівлю товарів або оплату послуг) заявник зобов'язується у місячний термін повідомити орган соціального захисту населення. 

Які доходи будуть враховуватись при призначенні субсидії?

З 1 травня 2015 року для призначення житлової субсидії враховуватимуться доходи за попередній календарний рік без врахування податку з доходів фізичних осіб. 

Чи на всю вартість житлово-комунальних послуг призначається субсидія?

Субсидія призначається у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами, які обраховуються організаціями-надавачами послуг.

Як родина дізнається про розмір призначеної субсидії?

Повідомлення про розмір призначеної субсидії буде направлено поштою або передано заявнику.

Методичні рекомендації щодо застосування окремих норм постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 752 „Про внесення змін до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”
Щодо оформлення особових рахунків при призначенні субсидії

Субсидія призначатиметься одній із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, незалежно від того, чи відкрито на неї особовий рахунок на сплату послуг.

Орендарям житла субсидія також призначатиметься без необхідності відкриття на них особових рахунків.

При цьому перерахування коштів субсидії здійснюватиметься на особові рахунки, що зазначені у заяві.

Щодо прийняття рішення про призначення субсидії з урахуванням лише фактично проживаючих осіб

Пунктом 7 Положення визначено вичерпний перелік підтверджуючих документів, які враховуються комісією під час прийняття рішення про призначення житлової субсидії з урахуванням фактично проживаючих осіб:

- довідки, що підтверджують місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання;

- довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні (будинку);

- акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищної, сільської або міської ради;

- акти житлово-експлуатаційних організацій про фактично проживаючих осіб;

- договори оренди житла в іншому місці.

У разі наявності одного з таких документів обстеження домогосподарства не проводиться.

Разом з тим у разі відсутності підтверджуючих документів про не проживання членів сім’ї (особа виїхала за кордон, місце перебування особи невідоме тощо) комісії надано право приймати рішення про призначення субсидії виходячи з кількості фактично проживаючих осіб після обстеження умов домогосподарства.

Щодо призначення субсидії сім’ям, які проживають в окремих частинах будинку

Комісії надано право приймати рішення про призначення субсидії сім’ям, які проживають окремо у житловому приміщенні, розділеному на частини, у разі, якщо такі сім’ї сплачують за житлово-комунальні послуги на різні особові рахунки.

Рішення приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

Щодо розрахунку субсидії у випадку розбіжності між відомостями про кількість зареєстрованих осіб та даними організацій, що надають послуги, про кількість осіб, яким нараховується плата.

Пунктом 13 Положення передбачено, що у разі коли кількість осіб, зазначених у відомостях про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, відрізняється від кількості осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, для призначення субсидії використовуються дані, зазначені у відомостях про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб.

У такому випадку органи соціального захисту населення самостійно розраховують вартість послуг у межах соціальних нормативів виходячи з кількості осіб, зазначених у відомостях про склад зареєстрованих у житловому приміщенні.

У разі відсутності відомостей про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб субсидія призначається на підставі рішення комісії та акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства виходячи з кількості осіб, зазначених у декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

При цьому звертаємо увагу, що субсидія призначається на загальних підставах (без рішення комісії) у випадку коли відсутні відомості про склад зареєстрованих і кількість осіб, зазначена в декларації співпадає з кількістю осіб, яким нараховується плата за даними організацій, що надають послуги.

Уряд зобов'язав надавачів комунальних послуг перерахувати незаконно виставлені субсидіантам борги

Постачальники житлово-комунальних послуг повинні здійснити перерахунок платежів за жовтень у разі, якщо громадянам - одержувачам житлових субсидій надійшли платіжки із заборгованістю за тепло, газ чи електроенергію у разі використання цих енергоносіїв для опалення за минулий опалювальний період. До цього їх зобов’язує постанова Кабінету Міністрів України, ухвалена на засіданні Уряду.

Нею, зокрема, внесено зміни до діючих постанов КМУ №534 та №409, якими уточнено порядок розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату послуги з централізованого опалення (теплопостачання), послуг з газо- та електропостачання для індивідуального опалення, в частині недопущення нарахування та обліку будь-якої заборгованості на особовому рахунку одержувача субсидії після відповідного розрахунку за результатами опалювального періоду.

Це рішення унеможливлює нарахування заборгованості отримувачам субсидій у майбутньому та вирішує питання із уже «помилково» нарахованими боргами. Надавачі послуг здійснять перерахунок платіжок за минулі місяці і одержувачі субсидій, які сумлінно сплатили ці незаконні борги, отримають нові платіжки із зазначенням суми переплати.

Крім цього, змінами передбачено, що в разі затвердження органами місцевого самоврядування норм споживання холодного та гарячого водопостачання і водовідведення, що перевищують соціальні нормативи, компенсація додаткових витрат отримувачам житлових субсидій, у разі відсутності квартирних приладів обліку холодної та гарячої води здійснюватиметься за рахунок відповідних місцевих бюджетів.

Нагадаємо, через те, що соціальні нормативи споживання послуг, на які надається субсидія, не відповідали реальному споживанню послуг, в минулий опалювальний період (2015-2016рр.) на рахунок отримувачів субсидій утворилася сума невикористаних субсидій у розмірі понад 10 млрд. грн. Тому ще в квітні 2016 року Кабінетом Міністрів України було прийнято рішення повернути ці кошти в Державний бюджет і зобов’язано надавачів послуг провести відповідні розрахунки. Однак, отримувачам субсидій залишили вартість 100 кубів газу або 150 кіловат електроенергії (в залежності газове чи електричне опалення).

Крім того, Уряд спрямував 359093,3 тис. грн на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і  скрапленого газу. Таким чином, перерозподілено  субвенції з державного бюджету місцевим на здійснення державних програм соціального захисту у 2016 році.

Ці кошти були передбачені на надання державної допомоги місцевим бюджетам на субсидії населенню на сплату за житлово-комунальні послуги, зокрема, електроенергію, тепло- та водопостачання, квартирну плату тощо. Однак в окремих регіонах зафіксовано залишок відповідного фінансування, яке не використано. Тож, субвенції з державного бюджету місцевим було перерозподілено між відповідними програмами.

Таким чином, рішення Уряду забезпечить ефективне використання державних коштів та сприятиме соціальному захисту населення, яке потребує допомоги на придбання твердого палива та скрапленого газу.

10 міфів про субсидію
Все про субсидії

1. Яка ситуація в Київській області, скільки прогнозують сімей, які можуть розраховувати на субсидію з початком опалювального сезону ?
По-перше варто зазначити, що програма надання населенню житлових субсидій діє з 1995 року, але масово населення почало оформлювати субсидії тільки з 2010 року. На даний момент у Київській області субсидії отримує майже 250 тис. осіб і вже приблизно 140 тис. осіб вперше звернулись за її призначенням, тобто на початок опалювального сезону ми матимемо майже 400 тисяч мешканців Київщини, які отримують субсидію від держави.
А враховуючи прогнозоване підвищення тарифів за користування житлово-комунальними послугами, ця цифра буде набагато більша, відтак за державною допомогою може звернутися кожна 5 сім’я області.
Також, хочу звернути увагу наших слухачів на своєчасність оформлення субсидії. І якщо ви маєте бажання отримувати її з початку опалювального сезону, то маєте звернутись із заявою до центру соціального захисту населення не пізніше як протягом двох місяців з початку опалювального періоду. Тож, якщо ви подали необхідні документи у грудні, то матимете перерахунок платіжок за комунальні послуги за два попередні місяці: жовтень та листопад (в заяві необхідно зазначити потребу в отримані субсидії з початку опалювального періоду). Якщо ви звернулись за нарахуванням субсидій протягом неопалювального періоду - субсидія нараховується з того місяця, коли людина подає заяву на її отримання (з місяця звернення).
/(Зазвичай, опалювальний період розпочинається у жовтні (неповний опалювальний місяць) – по квітень (неповний опалювальний місяць)/
2.Як відпрацьована система оформлення субсидій, наскільки спрощена система її оформлення?
У цьому питанні спочатку варто пояснити, що це – житлова субсидія…Вона поділяється на два види: відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, таких як газопостачання, електоропостачання, водопостачання…та на придбання скрапленого газу та твердого палива (вугілля, газ у балонах).
Якщо в першому випадку – це певна знижка, яку отримує домогосподарство при сплаті рахунків за житлово-комунальні послуги, то в другому – людина раз на рік отримує гроші готівкою.
Для того, щоб отримати субсидію необхідно подати заповнені заяву та декларацію до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. В деяких випадках подаються додаткові документи, як наприклад:
- акт обстеження матеріально-побутових умов, якщо за адресою надання житлової субсидії громадяни зареєстровані, але фактично там не проживають;
- чи, наприклад, договір найму (оренди) житла для тих, хто орендує житло;
- довідки, які підтверджують отримання доходів, якщо інформацію про них не можливо отримати із Державної фіскальної служби (отримані аліменти, стипендія, допомога Центру зайнятості та ін.).
Окремо хочу зупинитися на тих змінах в порядку надання субсидій, які затверджені постанвою Кабміну у квітні цього року. (Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2016 № 319 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” )
Щодо призначення субсидій особам, які також мають право на пільги та відповідно користувалися і пільгою, і субсидією, відтепер норму закону змінено. Відтак людина може отримати від держави тільки ту чи іншу соціальну допомогу і якщо користується пільгами, то не має права отримати субсидію і навпаки. З травня місяця відбувся автоматичний перерахунок для усіх громадян такої категорії і за постановою Кабміну їм призначена тільки субсидія. Але якщо людина має бажання замість неї отримувати пільги, то їй необхідно звернутись із відповідною заявою до соціальних служб.
Далі…Стосовно призначення субсидії особам, які орендують житло. Постановою передбачено - якщо людина не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла, то вона має право на отримання субсидії.
Не суттєво, але змінилась вимога щодо періоду врахування доходу для призначення субсидії. Відтепер вона розраховується на підставі доходу осіб не за попередні три місяці, а виключно за попередній календарний рік.
При цьому, наразі очікуються зміни, згідно яких для непрацюючих пенсіонерів для обчислення субсидії буде враховуватися дохід за один календарний місяць.
Є зміни і щодо обрахування доходу для призначення субсидії. Відтак для працездатних осіб, які не працюють (тут є виключенням учні, студенти, які проживають з батьками чи іншими членами родини; військовослужбовці строкової служби) в середньомісячний сукупний дохід враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму для працюючих осіб (мін з/п). Раніше такій особі враховували дохід на рівні 1-го прожиткового мінімуму.
Субсидія призначається терміном на 12 місяців з місяця звернення для її отримання. Але варто звернути увагу, що автоматичний перерахунок субсидії відбувається тільки для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, а щодо придбання скрапленого газу та твердого палива – то скасовано норму перерахунку такої субсидії без звернення громадян. Відтак для отримання цієї субсидії необхідно звертатися щорічно.
Щодо процедури подання заяви і декларації для призначення субсидії тут є і позитивні напрацювання.
Міністерством соціальної політики України передбачена можливість подання заяви і декларації в електронному вигляді (у тому числі з використанням електронного цифрового підпису). Але у випадку відсутності такого підпису отримані у електронному вигляді заява та декларація мають бути підписані заявником протягом місяця, після чого вони будуть опрацьовані. Якщо заявник не підписав заяву і декларацію в зазначений строк, потрібно подавати документи заново. Але можливість такого оперативного направлення документів дуже зручно, адже звернення громадянина реєструється тією датою, коли воно надійшло до центру соцзахисту.
До того ж заповнені декларацію та заяву можна відправити поштою до місцевого органу соціального захисту населення.
3. Хто має право на оформлення субсидії?
Усі громадяни України, мають право звернутися за отриманням житлової субсидії (адресної безготівкової субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, а також субсидії готівкою на придбання скрапленого газу чи твердого палива).
При цьому, розмір самої субсидії (знижки з оплати житлово-комунальних послуг) визначаються в залежності від середньомісячного сукупного доходу членів сім’ї.
Субсидія призначається одному із членів домогосподарства за місцем реєстрації. А тим, хто орендує житло, але там не зареєстрований - на підставі договору найми (оренди) житла.
4. Яка ситуація в селах? Чи мають право на отримання субсидій ті, хто має орендну плату за землю, хто опалює дровами?
Для тих, хто мешкає в сільській місцевості і не забезпечений газопостачанням, електропостачанням чи тепловою енергією, постановою Кабміну передбачена субсидія готівкою на придбання скрапленого газу чи твердого палива, а саме вугілля. І цьогоріч розмір такої субсидії буде становити 200 грн. за 1 балон газу і 2000 грн. за тонну вугілля.
Ті, хто має орендну плату за землю, звичайно, мають право на отримання субсидії, але необхідно обов’язково зазначити відповідний дохід у декларації.
5. Яка відповідальність за надання неправдивих даних?
Зрозуміло, що достовірність усіх даних, які вказані у заяві та декларації субсидіанта перевіряється. Відповідні запити надсилаються до Державної фіскальної служби, Пенсійного фонду та організацій-надавачів послуг. Якщо будь-яка інформація, надана особою, не відповідає дійсності, чи допущена помилка у заповненні документів, працівники органів соціального захисту населення її уточнюють у телефонному режимі.
Щодо осіб, яким вже призначено субсидію, то є певні особливості. Якщо відбувається будь-яка зміна - чи складу зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, їх соціального статусу, чи переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг, чи купівлю товарів або оплату послуг на суму понад 50 тис.грн. ,то субсидіант зобов’язаний протягом місяця поінформувати про це орган соціального захисту населення шляхом подання відповідних документів.
Тобто ..якщо ви прописали ще одну особу у своєму будинку чи квартирі, плануєте встановити газову колонку, то ви маєте про це повідомити.
Якщо субсидіанти не повідомляють про придбання майна (послуги) на суму, що перевищує 50 тис. грн. або ж не зазначають факт продажу, а отже виникнення додаткового доходу, надання субсидії припиняється з місяця купівлі/продажу та сума переплати повертається субсидіантами на рахунок управління соціального захисту населеення. У випадку відмови сплати боргу, він стягується у судовому порядку.
Відповідно особа має право на повторне оформлення субсидії лише після повернення всієї суми надмірно нарахованої субсидії.
Наостанок хочу наголосити – не зволікайте з отриманням субсидії.
Звертайтесь до місцевих управлінь соціального захисту населення - там вам нададуть усю необхідну інформацію. Цілодобово працює урядову гаряча лінія за телефоном 15-45. Також уся інформація щодо оформлення субсидії ви можете отримати на сайтах: www.teplo.gov.ua та www.mlsp.gov.ua

[[{"fid":"2794","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"style":"height: 636px; width: 450px;","class":"media-element file-default"}}]]

 

 

 

 

[[{"fid":"2795","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"style":"height: 1086px; width: 768px;","class":"media-element file-default"}}]]

Розмір субсидій на новий опалювальний період буде відображено у платіжках, які надійдуть у листопаді

31 жовтня 2016 року в Україні завершено розрахунок розміру субсидій на новий опалювальний період (2016-2017рр) для діючих одержувачів. Це означає, що всі, хто подали документи на оформлення безповоротної допомоги Уряду на сплату житлово-комунальних послуг до початку опалювального сезону, у листопадових платіжках отримають сповіщення про розмір наданої субсидії.

Ті українці, які не встигли оформити субсидію до початку опалювального сезону, можуть це зробити і у листопаді, і у грудні. Держава надасть їм допомогу і компенсує частину комунальних витрат сім’ї за два місяці з дати початку опалювального сезону.

Постачальники послуг зобов’язані зараховувати зекономлені субсидії у рахунки наступних платежів

Сума субсидії, яку держава надала громадянам для оплати комунальних послуг в розмірі соціальних нормативів, і яка не використана у минулому місяці родиною внаслідок економії електроенергії, газу чи води, має зараховуватися постачальником послуги у рахунок плати за послуги наступних розрахункових періодів, у тому числі обов’язкової частки платежу.

Якщо виконавець житлово-комунальної послуги «ігнорує» зекономлену субсидію і нараховує інакше, він порушує діюче законодавство (Постанова КМУ № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»).

Відтак, якщо сім’я використала менше, ніж встановлено соціальним нормативом, у наступному місяці вона має право на те, щоб зекономлені кошти були зараховані у рахунок наступних платежів, в тому числі обов’язкової плати за комуналку. Скажімо, у жовтні  обов’язковий платіж становить 1000 гривень за соціальною нормою 400 кубів газу, а фактично використано лише 100 кубів. Залишок - 300 кубів - можна використати у більш холодні місяці, до прикладу у грудні-січні. При цьому, не потрібно нікому нічого повідомляти – ці суми зазначаються у платіжці як переплата (з мінусом).

Крім того, сума зекономленої субсидії не впливає на розрахунок розміру обов’язкової плати за комунальні послуги. Він визначається виходячи з сукупного доходу сім’ї та інформації про тарифи від надавачів послуг і не змінюється протягом періоду отримання субсидії.

У випадку порушення таких прав, українці можуть звертатися із скаргами до керівників органів влади на місцях або органів місцевого самоврядування. Там допоможуть врегулювати ситуацію із неправомірним нарахуванням коштів у випадку, якщо на рахунку домогосподарства числиться зекономлена субсидія.

Субсидія без «прописки» можлива на підставі договору оренди житла
ЗРАЗОК ДОГОВОРУ оренди житлового приміщення

ЗРАЗОК

ДОГОВОРУ

оренди житлового приміщення 

 

м. _______________                                                                                          «__» _______ 20__ р.

 

 

Власник житла, свідоцтво № ____________  _________________________________________________________________________________________,

                                   (прізвище, ім'я, по батькові)

надалі іменується «Орендодавець», з однієї сторони та громадянин __________________________________________________________________________________________,

                                   (прізвище, ім'я, по батькові)

надалі іменується «Орендар», з іншої сторони (разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір оренди житлового приміщення (надалі іменується «Договір») про наступне:

 

1. Предмет договору

 

1.1. Орендодавець в порядку та на умовах, визначених цим Договором зобов’язується передати Орендареві у строкове платне користування ________________(житловий будинок або його частину, квартиру або її частину) загальною площею ____ кв. м., жилою площею ___ кв. м., яке складається з ____ (кількість) кімнат для проживання, за адресою: ______________________________________________.

1.2. Разом з Орендарем будуть проживати _____ осіб, а саме: __________________________________________________________________.

1.3. Строк оренди приміщення з моменту його прийняття за актом прийому-передачі становить _______ років/місяців.

1.4. Орендодавець також передає Орендарю на тимчасове зберігання майно, яке знаходиться у житловому приміщенні, яке орендується і належить Орендодавцю, згідно опису майна, який є невід'ємною частиною цього Договору на строк дії Договору. Відповідальність за збереження цього майна несе Орендар згідно діючого законодавства.

1.5. Стан житлового приміщення, що орендується, на момент передачі його в оренду: придатне для використання у відповідності до мети оренди, визначеної у п. 2.1 цього Договору.

1.6. Недоліки житлового приміщення, що орендується, на момент передачі його в оренду: _____________________________________________.

 

2. Мета та умови використання об'єкту оренди

 

2.1. Об’єкт оренди передається в оренду для проживання Орендаря та членів його сім`ї.

 

3. Порядок передачі приміщення, майна

 

3.1. Приміщення та майно повинні бути передані Орендодавцем та прийняті Орендарем протягом ___ з дня набрання чинності цим Договором.  Передача приміщення та майна в оренду оформлюється актом прийому-передачі.

3.2. Приміщення та майно, що орендується, вважається переданим в оренду з моменту підписання акту прийому-передачі.

 

4. Орендна плата та порядок розрахунків

 

4.1. За згодою сторін розмір орендної плати за орендне користування приміщення, що орендується, складає ____ грн. ___ коп. за місяць (цифрами і літерами)

4.2. Орендна плата сплачується Орендарем не пізніше ____ числа кожного наступного місяця.

4.3. Розмір орендної плати може переглядатися сторонами шляхом укладання додаткового договору.

4.4. Орендар зобов’язаний протягом ___ днів з моменту прийняття орендованого житлового приміщення перерахувати орендну плату за _____ місяць (ці) авансом.

4.5. Усі витрати за користування комунальними послугами, телефонами, послугами інтернет оплачуються Орендарем самостійно.

4.6. Орендар має право вносити орендну плату наперед за будь-який строк у розмірі, визначеному у цьому Договорі на момент оплати.

 

5. Обов'язки та права Орендодавця

 

5.1. На строк, вказаний в п.1.3. цього Договору, Орендодавець передає житлове приміщення Орендарю згідно акта прийому-передачі, в якому вказується технічний стан приміщення та санітарно-технічного обладнання на момент здачі в оренду.

5.2. Орендодавець зобов’язаний контролювати технічний стан переданого в оренду житлового приміщення, а також стан переданого на збереження майна.

5.3. Орендодавець має право достроково припинити дію цього Договору у разі невиконання Орендарем обов’язків, передбачених цим Договором.

 

6. Обов'язки та права Орендаря

 

6.1. Орендар зобов’язується:

6.1.1. використовувати приміщення, що орендується виключно у відповідності до мети оренди, визначеної у п. 2.1 Договору;

6.1.2. дотримуватися Правил користування приміщеннями жилих будинків і прибудинковими територіями.

6.1.3. утримувати орендоване житлове приміщення в належному технічному стані та в порядку, передбаченому санітарними правилами та правилами експлуатації, встановленого в житловому приміщенні санітарно-технічного та інженерного обладнання, дотримуватися протипожежних правил, правил користування тепловою та електричною енергією, не допускати перевантаження електроенергії;

6.1.4. виконувати поточний ремонт орендованого приміщення, а також усувати пошкодження в орендованому приміщенні, що виникли з його вини;

6.1.5 виконувати обов'язки щодо збереження прийнятого за актом передачі майна Орендодавця, яке знаходиться в приміщенні, переданому йому в оренду;

6.1.6. своєчасно вносити орендну плату;

6.1.7. своєчасно оплачувати житлово-комунальні послуги на підставі рахунків відповідних організацій.

6.1.8. у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги сплачувати пеню у встановлених законом розмірах.

6.2. Орендар не має права:

6.2.1. здійснювати перепланування та перебудову приміщення;

6.2.2. передавати приміщення в суборенду.

6.3. У разі спливу строку дії цього Договору Орендар має преважне право на укладання договору оренди житлового приміщення на новий строк.

6.4. Орендар має право дострокового припинити дію цього Договору письмово попередивши про це Орендодавця не пізніше ніж за три місяці.

6.5. У разі дострокового припинення дії даного договору Орендар зобов’язаний у місячний термін вивільнити орендоване житлове приміщення. 

 

7. Відповідальність сторін

 

7.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, згідно з чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).

7.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання обов'язків.

 

8. Вирішення спорів

 

8.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

 

9. Строк дії Договору та інші умови

 

9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до __________.

9.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

9.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковим Договором до цього Договору.

9.4. Зміни та доповнення, додаткові Договори та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.

9.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

9.6. Цей Договір складений українською мовою, на _____ сторінках у _____ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

9.7. За згодою сторін цей Договір може бути доповнений іншими зобов'язаннями, що оформлюється додатковим Договором.

 

10. Місцезнаходження і реквізити сторін:

 

Орендодавець

________________________

_________________________

_________________________

 

Орендар

____________________

_____________________

_____________________

 

Примітка: Сторони (фізичні особи) вказують повністю прізвище, ім'я, по батькові, серію та номер паспорта.

 


 

Додаток № 1
до Договору оренди житлового приміщення

№______ від   «______» _____________ 20__ року

 

Вказане нижче майно знаходиться в приміщенні за адресою: м. ____________________, будинок №_________ кв.__________ і передається Орендареві в тимчасове користування разом із приміщенням згідно Договору. 
 

ОПИС МАЙНА: 

 

Дата: «___» ________________ 20__ року

 

Орендодавець:________________________                                 Орендар:_____________________________ 

підписи та паспортні дані

 

 

 

 

 

 

АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ НЕРУХОМОГО МАЙНА В ОРЕНДУ

 

Відповідно до договору оренди житлового приміщення №______ від   «______» ______________ 20__ року

 

______________________________________________________________ (ПІП, паспортні дані) /Орендодавець/ передає, а______________________________________________________________ (ПІП, паспортні дані)  /Орендар/ приймає у   тимчасове   платне користування   приміщення та майно в приміщенні,  що   знаходиться   за   адресою:    вул.________________________________________________________________________________________. Передане приміщення відповідає вимогам, які ставилися Орендарем.      

Показники лічильників, зняті на момент прийому-передачі нерухомого майна: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

“________” __________________________ 20__ року  

 

Орендодавець:________________ ___                                           Орендар:_____________________________    

підписи та паспортні дані

Громадяни України, які не змогли оформити субсидію через відсутність так званої офіційної «прописки», мають можливість повторно звернутися до органів соціального захисту, оформивши договір оренди житла у довільній формі.

Безповоротна допомога Уряду у сплаті житлово-комунальних послуг -  субсидія - оформлюється виключно на зареєстрованих у житловому приміщенні людей. Однак, Уряд пішов назустріч і тим людям, які не мають офіційної реєстрації, але сплачують комунальні послуги.

Якщо людина не змогла оформити субсидію через відсутність прописки в даному помешканні, але там проживає і сплачує рахунки за тепло, газ, світло й воду, держава забезпечила їй можливість скористатися безповоротною допомогою на підставі договору оренди житла. Рішенням Уряду не визначено жорстких вимог до такого документу: договір не потрібно завіряти нотаріально, достатньо лише двох підписів - власника житла та орендаря.

Такий документ є офіційним підтвердженням права людини на субсидію і повинен братися до уваги місцевими органами соціального захисту населення на користь сім’ї.