Про виконання бюджету міста Буча за 2016 рік

Невелика хмарність

20 °C

Рішення №
1085 -25 -VII

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

« 23  »  лютого 2017 року                                                                            №  1085  -25 -VII

 

 

Про виконання бюджету  міста

 Буча за 2016 рік

 

             Розглянувши та обговоривши звіт начальника фінансового управління, Сімон Т.А., про виконання бюджету міста Буча за 2017 рік, відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України (зі змінами), керуючись п. 23  ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити  звіт про виконання бюджету міста Буча  за 2016 рік по доходах у сумі: - 269 270 244,68 грн.(двісті шістдесят дев'ять мільйонів двісті сімдесят тисяч двісті сорок чотири грн 68 коп.), у тому числі  по видатках у сумі – 248 296 622,37 грн. (двісті сорок вісім мільйонів двісті дев'яносто шість тисяч шістсот двадцять дві грн 37 коп.) :

1.1. По загальному фонду бюджету міста Буча за 2016  рік по доходах у сумі – 250 571 910,21 грн. (двісті п'ятдесят мільйонів п'ятсот сімдесят одна тисяча дев'ятсот десять грн 21 коп.), по видатках у сумі – 194 694 067,27 грн. (сто дев'яносто чотири мільйони шістсот дев'яносто чотири  тисячі шістдесят сім грн. 27 коп.)

1.2. По  спеціальному  фонду  бюджету  міста  Буча за  2016 рік по доходах у сумі – 18 698 334,47 грн. (вісімнадцять мільйонів шістсот дев'яносто вісім тисяч триста тридцять чотири грн. 47 коп.), по видатках у сумі – 53 602 555,10 грн. (п'ятдесят три мільйони шістсот дві тисячі п'ятсот п'ятдесят п'ять грн. 10 коп.).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального господарства, бюджету, фінансів та інвестування.

 

 

 

 

                      Міський голова                                                         А.П.Федорук