Новини

Невелика хмарність

9 °C

Основні пріоритети  діяльності Ірпінського об’єднаного управління Пенсійного фонду України  Київської області на 2018 рік

Основні пріоритети діяльності Ірпінського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області на 2018 рік

 

 

               

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Ірпінського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області

від ________________ ________

 

 

 

Основні пріоритети

діяльності Ірпінського об’єднаного управління Пенсійного фонду України  Київської області на 2018 рік

 

 

I.

Реалізація  завдань, визначених Стратегією модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від                  14 вересня 2016 року № 672

II.

Своєчасне призначення, перерахунок та здійснення пенсійних виплат, забезпечення додержання пенсійного законодавства, якісного обслуговування громадян

ІІІ.

Мобілізація коштів до бюджету Пенсійного фонду та їх  раціональне використання, забезпечення фінансової стабільності пенсійної системи

IV.

Реалізація державної антикорупційної політики в органах Пенсійного фонду України

 

 

 

 ПЛАН

роботи Ірпінського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області на 2018 рік

 

Пріоритет І

Реалізація  завдань, визначених Стратегією  модернізації та           розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України                                                        від 14 вересня 2016 року № 672

 

Мета 1

Поліпшення якості обслуговування громадян

 

Завдання:

1.

Впровадження стандартів, визначених Положенням про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року № 13-1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року за № 991/27436 (із змінами)

 

 

Відповідальні: Фефілатьєва Ю.М., Марченко О.О., Солонько Н.С., Закамолдіна М.А., Ковальська А.В., Андрійчук О.М.

Критерії оцінки: впроваджено відповідні стандарти в Ірпінському ОУПФУ Київської області, забезпечено якісне обслуговування громадян відповідно до затверджених стандартів (із змінами);

Термін виконання: І півріччя.

2.

Забезпечити розширення мережі пунктів обслуговування громадян, центрів надання адміністративних послуг, прозорих соціальних офісів, інфраструктури національного оператора поштового зв’язку, банків, органів влади тощо

 

 

Відповідальні: Фефілатьєва Ю.М., Марченко О.О., Солонько Н.С., Закамолдіна М.А., Ковальська А.В., Андрійчук О.М.

Критерії оцінки: створено  нові пункти обслуговування, відповідно до завдання головного управління Пенсійного фонду України у Київській област, забезпечено технічне оснащення та інформаційне забезпечення їх функціонування;

Термін виконання: протягом року.

3.

Запровадити механізм делегування певних функцій з обслуговування громадян  об’єднаним територіальним громадам та  місцевим органам влади тощо

 

 

Відповідальні: Фефілатьєва Ю.М., Марченко О.О.,

Критерії оцінки: делегування певних функцій з обслуговування громадян об’єднаних територіальних громадах, місцевих органах влади;

Термін виконання: після надходження нормативного акту від головного управління Пенсійного фонду України в Київській області  протягом року.

4.

Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо надання послуг через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, зокрема щодо:

- замовлення та отримання в електронному вигляді довідок та/або  витягу з відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – РЗО) з використанням перевірочних кодів (для користувачів, які зареєстровані на веб-порталі та ідентифіковані за допомогою електронного цифрового підпису);

- замовлення послуги інформування за допомогою СМС-повідомлення, електронної пошти тощо

 

 

Відповідальні: Фефілатьєва Ю.М., Марченко О.О., Начальники структурних підрозділів

Критерії оцінки: збільшення чисельності користувачів зареєстрованих на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України;

Термін виконання: протягом року.

 

 

Мета 2

Ведення електронних пенсійних справ та розвиток системи керування процесом обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України

 

Завдання:

1.

Здійснити міграцію даних із автоматизованої системи обробки пенсійної документації на базі комп’ютерних технологій до централізованої підсистеми “Призначення та виплата пенсій” Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України. Впровадження оцифрування архіву пенсійних справ з внесенням інформації до електронних пенсійних справ, проведенням її інвентаризації, і доповненням частини облікових карток даними щодо призначення та виплати пенсій

 

 

Відповідальні: Фефілатьєва Ю.М., Марченко О.О., Антоненко Г.А., Мосійчук Б.В., Макухіна – Сірош І.М., Андрійчук О.М.

Критерії оцінки: впроваджено програмне забезпечення; проведено інвентаризацію пенсійних справ та  запроваджено оцифрування архіву пенсійних справ з внесенням інформації до електронних пенсійних справ (після доведення Пенсійним фондом України нормативного акту та програмного забезпечення);

Термін виконання: згідно графіку Пенсійного фонду України.

 

 

Мета 3

Розвиток програмно-технічної платформи Пенсійного фонду України

 

 

Завдання

1.

Забезпечити використання підсистеми технічної підтримки інформаційно

 

-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України щодо координації, контролю виконання технологічних операцій, виправлення помилок

 

 

ВідповідальніФефілатьєва Ю.М., Андрійчук О.М.

Критерії оцінки: налагоджена система взаємодії, координації та контролю виконання технологічних операцій у межах управління, використання відповідного програмного забезпечення;

Термін виконання: після отримання програмного забезпечення від Пенсійного фонду України.

2.

  1. Впровадження внутрішнього електронного документообігу в Ірпінському об’єднаному управління Пенсійного фонду України Київської області (після впровадження головним управлінням Пенсійного фонду України в Київській області)

 

 

Відповідальні: Фефілатьєва Ю.М., Музика Н.М., Андрійчук О.М.

Критерії оцінки: впроваджено внутрішній електронний документообіг  в Ірпінському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України   Київської області;

Термін виконання: після отримання програмного забезпечення від головного управління Пенсійного фонду України у Київській області.

 

 

Мета 4

Розвиток телекомунікаційної складової інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України

 

 

Завдання:

1.

  1. Організаційне та технічне забезпечення створення системи відеоконференцзв’язку в Ірпінському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Київської області

 

 

Відповідальні: Фефілатьєва Ю.М., Андрійчук О.М.

Критерії оцінки: впроваджена система відеоконференцзв’язку в упрапавлінні;

Термін виконання: після отримання відповідного програмного забезпечення.

 

 

Мета 5

Розвиток інфраструктури системи кіберзахисту

 

1.

Забезпечити розгортання модернізованої комплексної системи захисту інформації ІТС

 

 

Відповідальні: Фефілатьєва Ю.М., Андрійчук О.М.

 

Критерії оцінки: розгортання модернізованої комплексної системи захисту інформації ІТС;

Термін виконання: протягом року (після надання методики розгортання).

 

 

Мета 6

Вдосконалення організаційної структури, системи  комплектування та підвищення кваліфікаційної підготовки персоналу органів Пенсійного фонду України

 

 

Завдання:

1.

Організувати проведення професійного навчання з державними службовцями Ірпінського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області 

 

 

Відповідальні: Музика Н.М.

Критерії оцінки: 100 % виконання плану-графіку на 2018 рік, забезпечення навчання державних службовців за різними програмами підвищення кваліфікації, в тому числі не менше 25 % неохоплених у 2016-2017 роках працівників відділів обслуговування громадян;

Термін виконання: за окремими планами.

2.

Забезпечити проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців органів Пенсійного фонду України відповідно до статті 44 Закону України “Про державну службу”

 

 

Відповідальні: Музика Н.М.,, керівники структурних підрозділів управління

Критерії оцінки: ознайомлено 100 % державних службовців Ірпінського об’єднаного управління  Пенсійного фонду України Київської області з висновками щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "Б" або "В";

Термін виконання: грудень.

3.

Провести дослідження соціально-психологічного клімату в трудовому колективі Ірпінського об’єднаного управління  Пенсійного фонду України Київської області відповідно до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку і зміцнення кадрового потенціалу органів Пенсійного фонду України у 2016-2018 роках, затвердженого наказом Пенсійного фонду України від 30 вересня 2016 року № 132

 

 

Відповідальні: Музика Н.М.;

Критерії оцінки: підготовлені пропозиції за результатами дослідження;

Термін виконання: протягом року.

 

 

Мета 7

Забезпечення прозорості та відкритості діяльності, підвищення рівня довіри населення до органів Пенсійного фонду України

 

 

Завдання:

1.

Оперативне висвітлення питань діяльності Ірпінського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області в засобах масової інформації, на сторінках управління на Веб – сайтах Ірпінської, Бучанської  міської ради та Бородянської районної державної адміністрації, єдиному державному веб-порталі відкритих даних, інформаційних стендах тощо

 

 

Відповідальні:  Фефілатьєва Ю.М., Музика Н.М.

Керівники  структурних підрозділі управління

Критерії оцінки: підготовка та  оприлюднених матеріалів;

Термін виконання: щокварталу.

2.

Залучати громадські організації, наукові та експертні установи, представницькі органи об’єднань профспілок та роботодавців регіону до розгляду питань реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення

 

 

Відповідальні: Фефілатьєва Ю.М., Музика Н.М.

керівники структурних підрозділів  управління.

 Критерії оцінки: відсутність порушень термінів виконання завдань орієнтовного плану;

Термін виконання: протягом року.

3.

Забезпечити дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запитів)

 

 

Відповідальні: Фефілатьєва Ю.М., керівники структурних підрозділів управління.

Критерії оцінки: відсутність порушень щодо строків та порядку розгляду запитів на інформацію, інших порушень законодавства про інформацію;

Термін виконання: протягом року.

 

 

Мета 8

Підготовка до запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування

 

 

Завдання:

1.

Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу, пов’язану із запровадженням накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

 

 

Відповідальні:    Заступники начальника управління та керівники структурних підрозділів

Критерії оцінки: публікації в засобах масової інформації, виступи на радіо, телебаченні, в трудових колективах, проведення брифінгів, круглих столів, семінарів із зазначеної тематики;

Термін виконання: протягом року після ухвалення закону.

 

 

 

Пріоритет ІІ

 

 Своєчасне призначення, перерахунок та здійснення пенсійних виплат, забезпечення додержання пенсійного законодавства,                                                          якісного обслуговування громадян

 

 

Мета 1

Забезпечення своєчасного призначення пенсій, проведення перерахунків та виплати пенсій

 

 

Завдання:

1.

Забезпечити призначення/перерахунки пенсій в зв’язку із змінами у законодавстві та за заявами про їх проведення у строки, визначені законом

 

 

Відповідальні: Марченко О.О., Антоненко Г.А., Мосійчук Б.В., Макухіна – Сірош І.М.

Критерії оцінки: відсутність випадків порушення термінів призначення/перерахунків пенсій;

Термін виконання: постійно.

2.

Забезпечити контроль за своєчасністю і повнотою взяття на облік та виплатою пенсій внутрішньо переміщеним особам

 

 

Відповідальні: Фефілатьєва Ю.М., Марченко О.О.., Антоненко Г.А.,Мосійчук Б.В., Макухіна – Сірош І.М., Андрійчук О.М.

 Критерії оцінки: дотримання строків та контролю за своєчасним взяттям на облік, моніторинг надходжень електронних пенсійних справ внутрішньо переміщених осіб та осіб, які змінили місце проживання, та забезпечення контролю за своєчасним обміном інформацією по цим пенсійним справам;

Термін виконання: щомісяця.

3.

Забезпечувати поденне фінансування пенсійних виплат згідно з планом-графіком фінансування

 

 

Відповідальні: Фефілатьєва Ю.М., Наріжна Л.В.

Критерії оцінки: рівномірний  розподіл  щоденної потреби, не допускаючи похибки в день більше 10 %;

Термін виконання: щоденно, в межах виплатного періоду.

4.

Забезпечити виконання міжнародних зобов’язань України щодо своєчасного переказу пенсій громадянам України, які проживають за кордоном, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Київській області

 

 

Відповідальні:  Марченко О.О., Антоненко Г.А., Мосійчук Б.В., Макухіна – Сірош І.М., Наріжна Л.В.

Критерії оцінки: відсутність випадків порушення термінів переказу та виплати пенсій; пропозиції за результатами аналізу діючих договорів з відповідних питань.

Термін виконання: щокварталу.

5.

Проводити контроль баз даних одержувачів пенсій щодо виявлення подвійних виплат, у т. ч. за міжнародними угодами та відповідно до законодавства України, за різними пенсійними програмами, контроль своєчасного припинення виплат пенсій померлих пенсіонерів

 

 

Відповідальні: Фефілатьєва Ю.М., Марченко О.О., Антоненко Г.А., Мосійчук Б.В., Макухіна – Сірош І.М., Андрійчук О.М.

Критерії оцінки: відсутність подвійних виплат, своєчасне припинення відповідних пенсійних виплат;

Термін виконання: протягом року.

 

 

Мета 2

Забезпечення правильності застосування законодавства у сфері пенсійного забезпечення

 

 

Завдання:

1.

Забезпечити представлення інтересів Ірпінського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області: підготовку та подання в установлені строки адміністративних позовів, відзивів на позовні заяви, оскарження в апеляційному та касаційному порядку рішень, постановлених з порушенням законодавства

 

 

Відповідальні:  ГузІ.М.

 Критерії оцінки: повнота підготовки процесуальних документів, дотримання строків їх подання;

Термін виконання: в міру потреби.

 

 

Мета 3

Удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

 

 

Завдання:

1.

Використання в роботі змін, які вносяться до законодавчих та нормативно-правових актів з питань удосконалення системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та пенсійного забезпечення

 

 

Відповідальні: Фефілатьєва Ю.М., Марченко О.О., начальники структурних підрозділів.

Критерії оцінки: використання в роботі законодавчих та нормативно-правових актів.

Термін виконання: протягом року.

 

 

 

Пріоритет ІІІ

 Мобілізація коштів до бюджету                                                               Пенсійного фонду та їх  раціональне використання, забезпечення фінансової стабільності пенсійної системи

 

 

Мета 1

Виконання бюджету Пенсійного фонду України у 2018 році та формування бюджету на 2019 - 2021 роки

 

 

Завдання:

1.

Підготувати до затвердження бюджет, кошторис  та план асигнувань  Ірпінського об’єднаного управління Київської області на 2018 рік.  

 

 

Відповідальні: Фефілатьєва Ю.М., Наріжна Л.В.

Критерії оцінки: сформований бюджет управління та кошторис видатків на фінансування адміністративних витрат.

Термін виконання: в місячний термін після доведення головним управлінням Пенсійного фонду України в  Київській області граничних обсягів показників бюджету.

2.

Забезпечити моніторинг та аналіз показників виконання бюджету Ірпінського об’єднаного управління   Пенсійного фонду України   Київської області та аналіз факторів, що впливають на виконання/невиконання бюджету, вносити пропозиції щодо регулювання ситуації, що склалася

 

 

Відповідальні: Фефілатьєва Ю.М., Наріжна Л.В.

Критерії оцінки: постійний моніторинг, у разі невиконання поточних показників бюджету – аналіз та пропозиції щодо усунення факторів та причин невиконання бюджету;

Термін виконання: щомісячно.

3.

Забезпечити виконання планових показників надходження власних коштів до бюджету Пенсійного фонду України

 

 

Відповідальні:  Фефілатьєва Ю.М., Наріжна Л.В.

Критерії оцінки: виконання на 100% доведених показників;

Термін виконання: протягом року.

4.

Розробляти план-графіки поденного фінансування виплати пенсій з урахуванням даних Державної фіскальної служби України щодо прогнозних поденних надходжень єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування

 

 

Відповідальні: Фефілатьєва Ю.М., Наріжна Л.В.

Критерії оцінки: подання графіку фінансування у встановлені терміни;

Терміни виконання: щомісячно.

5.

Забезпечити виконання індикативних показників надходження коштів зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

 

 

Відповідальні: Фефілатьєва Ю.М., Наріжна Л.В.

Критерії оцінки: виконання контрольних показників з надходження коштів зі сплати збору з окремих видів господарських операцій на 100%;

Термін виконання: щомісячно.

6.

Забезпечити проведення аналізу надходження коштів зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування  та  вжиття заходів реагування у разі виявлення несплати збору

 

 

Відповідальні: Фефілатьєва Ю.М., Наріжна Л.В.

Критерії оцінки: інформування відповідних органів у разі виявлення ознак несплати для вжиття заходів реагування;

Термін виконання: протягом року.

7.

Проводити аналіз впливу зменшення навантаження на фонд оплати праці на легалізацію заробітної плати відповідно до повноважень, визначених законодавством

 

 

Відповідальні: Фефілатьєва Ю.М., Наріжна Л.В., Андрійчук О.М.

Критерії оцінки: результати аналізу та пропозиції подати до головного управління Пенсійного фонду України в Київській області

Термін виконання: лютий, серпень

8.

З’ясовувати причини не зарахування застрахованим особам страхового стажу за результатами моніторингу відомостей РЗО та у порядку, визначеному законом, вживати заходи щодо захисту прав застрахованих осіб

 

 

Відповідальні: Фефілатьєва Ю.М., Андрійчук О.М.

 Наріжна Л.В.

Критерії оцінки: вжиття заходів щодо зарахування страхового стажу особам відповідно до норм чинного законодавства;

Термін виконання: протягом року.

9.

Забезпечити стягнення переплат пенсій, витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, різниці у розмірі пенсій науковим працівникам та іншої заборгованості, що підлягає стягненню

 

 

Відповідальні Фефілатьєва Ю.М., Гуз І.М.

Наріжна Л.В., Марченко О.О., Антоненко Г.А., Мосійчук Б.В., Макухіна – Сірош І.М.

Критерії оцінки: повнота вжиття заходів, передбачених чинним законодавством;

Термін виконання: протягом року.

 

 

 

Мета 2

Забезпечення контролю за управлінням коштами Пенсійного фонду України

 

 

Завдання:

1.

Забезпечити контроль за здійсненням одноразової виплати пенсій з поверненням сум недоотриманих виплат за минулі періоди одержувачам пенсій з числа внутрішньо переміщених осіб та здійснити моніторинг за його результатами

 

 

Відповідальні: Фефілатьєва Ю.М., Наріжна Л.В., Марченко О.О., Антоненко Г.А., Мосійчук Б.В., Макухіна – Сірош І.М., Андрійчук О.М.

Критерії оцінки: проведення контрольних заходів та моніторинг їх результатів.

Термін виконання: протягом року.

 

 

Мета 3

Вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами Пенсійного фонду України та зміцнення її фінансової стабільності

 

 

Завдання:

1.

Здійснювати моніторинг персоніфікованих даних про заробітну плату, співставлення з її визначеним індикативним показником та даними про фінансово-економічну діяльність роботодавців 

 

 

Відповідальні: Фефілатьєва Ю.М., Наріжна Л.В.,  Андрійчук О.М.

Критерії оцінки:  пропозиції за результатами моніторингу;

Термін виконання: щомісячно.

2.

Забезпечити моніторинг внесення до персональних електронних облікових карток застрахованих осіб даних про професійну назву роботи та посаду

 

 

Відповідальні: Фефілатьєва Ю.М.,  Марченко О.О., Антоненко Г.А., Мосійчук Б.В., Макухіна – Сірош І.М., Андрійчук О.М.

Критерії оцінки: внесення даних про професійну назву роботи та посаду до персональних електронних облікових карток застрахованих осіб.

Термін виконання: жовтень.

6.

Забезпечити верифікацію даних облікових карток застрахованих осіб та електронних пенсійних справ за інформацією, що надходить з джерел її формування

 

 

Відповідальні: Фефілатьєва Ю.М., Марченко О.О., Антоненко Г.А., Мосійчук Б.В., Макухіна – Сірош І.М., Андрійчук О.М.

Критерії оцінки: впровадження алгоритмів актуалізації даних облікових карток застрахованих осіб та електронних пенсійних справ за інформацією, що надходить з джерел її формування, відповідно до прийнятих нормативно-правових актів.

Термін виконання: протягом року.

 

 

 

 

Пріоритет IV

 

 Реалізація державної антикорупційної політики в органах

Пенсійного фонду України

 

 

Мета 1

Здійснення заходів, спрямованих на мінімізацію корупційних ризиків, запобігання виникненню корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень

 

 

Завдання:

1.

Розробити та затвердити План заходів Ірпінського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області щодо реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2018 рік, забезпечити контроль за його виконанням

 

 

Відповідальні: Фефілатьєва Ю.М., Музика Н.М.

керівники самостійних структурних підрозділів  управління;

Критерії оцінки: затверджений Планзаходів  Ірпінського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області щодо реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2018 рік, щоквартальний звіт про виконання;

Термін виконання: протягом 5 днів з дня отримання Антикорупційної програми головного управління Пенсійного фонду України в Київській області

2.

Забезпечити постійний моніторинг дотримання державними службовцями Ірпінського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області обмежень, передбачених законами України “Про запобігання корупції” та “Про державну службу”, вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

 

 

Відповідальні: Фефілатьєва Ю.М., Музика Н..М.

керівники самостійних структурних підрозділів   управління ;

Критерії оцінки: мінімізація фактів порушення державними службовцями Ірпінського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області вимог антикорупційного законодавства та врегулювання конфлікту інтересів у повному обсязі;

Термін виконання: протягом року.

       

                                                                 

        

1005

0