Все про державну соціальну допомогу

Невелика хмарність

25 °C

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям

1.

Заява (затверджена Наказом Міністерства соц. політики України № 96 від 22.02.2012 р.)

2.

Копія паспорта (при собі мати оригінал)

3.

Копія ідентифікаційного коду (при собі мати оригінал)

4.

Копія трудової книжки (при собі мати оригінал) або довідку, що трудової книжки не має)

5.

Копія свідоцтва про одруження. (при собі мати оригінал)

6.

Копія свідоцтва про розлучення (при собі мати оригінал)

7.

Копія свідоцтв про народження дітей (при собі мати оригінали)

8.

Довідку про склад сім`ї

9.

Довідка про доходи осіб, які звернулися за призначенням ДСДМС за попередніх 6 місяців

10.

Довідка про нарахування та виплату аліментів

11.

Довідку про наявність та розмір земельної частки (паю)

12.

Довідка з управління праці за місцем реєстрації щодо перебування на обліку

13.

Відкритий рахунок у банку на соціальні виплати

Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклування

 

1.

Заява опікуна чи піклувальника (затверджена Наказом Міністерства соц. політики України від 22.02.2012 р. за № 96)

2.

Паспорт або інший документ, який засвідчує особу (оригінал)

3.

Ідентифікаційний номер

4.

Копія рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою

батьківського піклування

5.

Копія свідоцтва про народження дитини (при собі мати оригінал)

6.

Довідка з місця проживання заявника про склад сім'ї (для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування)

7.

Довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник

8.

Довідка з навчального закладу дитини

9.

Відкритий рахунок у банку на соціальні виплати

 

ДСД інвалідам з дитинства та дітям інвалідам

1.

Заява (затверджена Наказом Міністерства соц.політики України від 22.02.2012 р. за № 96)

2.

Паспорт або інший документ, який засвідчує особу (оригінал)

3.

Ідентифікаційний номер (оригінал)

4.

Оригінал та копія свідоцтва про народження дитини-інваліда

5.

Довідка про місце проживання інваліда з дитинства або дитини-інваліда чи копія паспорта інваліда з дитинства або дитини-інваліда з відомостями про постійне місце проживання

6.

Довідка про місце проживання батьків, усиновителів, опікуна, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про

постійне місце проживання

7.

Довідка медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності, або медичний висновок

8.

Довідка з місця навчання із зазначенням факту перебування на повному державному утриманні

9.

Відкритий рахунок у банку на соціальні виплати

Одноразова допомога при народженні дитини

1.

Заява (затверджена Наказом Міністерства соц.політики України від 22.02.2012 р. за № 96)

2.

Копія паспорта 1, 2, 11 сторінки (при собі мати оригінал)

3.

Ідентифікаційний номер (копія та оригінал)

4.

Копія свідоцтва про народження дитини (при собі мати оригінал)

5.

Особи, що звернулися за призначенням допомоги при народженні другої дитини або наступних дітей (народжених до 30 червня 2014 р.), подають копії свідоцтв про народження кожної дитини, яка враховується під час визначення розміру допомоги

6.

Опікуни подають, крім зазначених документів, копію рішення про встановлення опіки

7.

Відкритий рахунок у банку на соціальні виплати

Допомога на дітей одиноким матерям

1.

Заява (затверджена Наказом Міністерства соц.політики України від 22.02.2012 р. за № 96)

2.

Паспорт або інший документ, який засвідчує особу (оригінал)

3.

Ідентифікаційний номер (оригінал)

4.

Оригінал та свідоцтва про народження дитини

5.

Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини

6.

Довідка про проживання дитини з матір'ю, видана за місцем проживання сім'ї

7.

Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в

органі соціального захисту населення за місцем реєстрації

8.

Відкритий рахунок у банку на соціальні виплати

Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

1.

Паспорт (заявника та псих.хворого)

2.

Довідка про доходи

3.

Ідентифікаційний номер (копія та оригінал)

4.

Довідка про склад сім`ї

5.

Висновок ЛКК, що потребує постійного догляду

6.

Довідка МСЕК

7.

Копія пенсійного посвідчення

8.

Копія трудової книжки

9.

Довідка з Центра зайнятості

10.

Відкритий рахунок у банку на соціальні виплати

Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги

1.

Заява (затверджена Наказом Міністерства соц.політики України від 22.02.2012 р. за № 96)

2.

Паспорт або інший документ, який засвідчує особу (оригінал)

3.

Ідентифікаційний номер (оригінал)

4.

Заява про згоду надавати соціальні послуги

5.

Висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров'я дозволяє постійно надавати соціальні послуги

6.

Копія трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки - письмове повідомлення особи із зазначенням інформації про відсутність трудової книжки та про останнє місце роботи чи отримання доходів

7.

Заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних")

8.

Заява про необхідність надання соціальних послуг

9.

Паспорт або інший документ, що посвідчує особу (особи, яка потребує надання соціальних послуг)

10.

Копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (надається інвалідом, при собі мати оригінал)

11.

Висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постій-ного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування

12.

Відкритий рахунок у банку на соціальні виплати

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами
При собі мати:

Паспорт оригінал ( копія 1,2,11 стор.)

  1. Ідентифікаційний номер оригінал ( копія)

1.

Довідка з жіночої консультації

2.

Довідка з центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна

3.

Довідка з Пенсійного фонду України ( за місцем реєстрації ) про те, що жінка, яка є фізичною особою-підприємцем, перебуває (не перебуває) на обліку в органах Пенсійного фонду України та не бере участь на добровільних засадах у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності

4.

Довідка з основного місця навчання про те, що жінка навчається

5.

Особи, які усиновили чи взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження, подають рішення про усиновлення чи встановлення опіки

6.

Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органах соціального захисту населення за місцем реєстрації

7.

Копія трудової книжки (при собі мати оригінал) або довідку, що трудової книжки не має)

8.

Відкритий рахунок у банку на соціальні виплати

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів
При собі мати:

1. Паспорт або інший документ, який засвідчує особу (оригінал)

2. Ідентифікаційний код (оригінал)

1.

Заява (затверджена Наказом Міністерства соц.політики України від 22.02.2012 р. за № 96)

2.

Копія свідоцтва про народження дитини (при собі мати оригінали)

3.

Рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину

4.

Довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення

5.

Довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі

6.

Довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини

7.

Довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) одержувача

8.

Відкритий рахунок у банку на соціальні виплати